Nieuwe samenstelling bestuur KNR

Gepubliceerd op: 12-6-2014 om 16:16 door WvdV.

'S-HERTOGENBOSCH - In de Verkadefabriek vond op 12 juni 2014 de 22e vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

Op het programma stond onder meer de keuze van een nieuw bestuurslid KNR.
Als zodanig is met grote instemming gekozen voor zuster Sara Böhmer o.p., algemeen overste van de zusters Dominicanessen van Bethanië. Zuster Sara benadrukte in haar presentatie het grote belang van netwerken. Zij zou graag een brugfunctie willen vervullen tussen de oudere en de jongere generatie van religieuzen. Daar zij vanaf 2007 de internationale contacten van jongeren in haar congregatie heeft gecoördineerd heeft zij een brede visie op religieus leven  Graag wil ze ook een rol vervullen in de introductie en integratie van buitenlandse religieuzen in Nederland.

Voort zijn er twee zittende bestuursleden herkozen in het bestuur KNR: zuster Gertrudis van der Donck ocso en frater Wilfried van der Poll. Beiden konden rekenen op een breed draagvlak in de Algemene Vergadering. Omdat zuster Gertrudis persoonlijk niet present kon zijn introduceerde secretaris Patrick Chatelion Counet haar bij de AB-leden.

Aan het slot van de vergadering werd aftredend bestuurslid zuster Irène Rooth scmm in het zonnetje gezet. Zij werd onder meer geprezen voor haar authentieke bijdrage aan de discussies,  en voor haar democratische natuur.

Onderstaand een foto-impressie van de vergadering.

Het bestuur KNR is nu als volgt samengesteld:

C.J.H.M. van Dam csa, voorzitter
M. Ringnalda fdnsc, vice-voorzitter
W. van der Poll , secretaris
D. Hendrickx o.praem., penningmeester
S. Böhmer op
G. van der Donck ocso
J. van den Eijnden ofm
B. Verberne msc
B. Peeters ocso