Communicantes

Gepubliceerd op: 11-6-2014 om 10:33 door WvdV. Bron: www.communicantes.nl

TILBURG - De stichting Communicantes staat voor de uitwisseling tussen de rooms-katholieke kerk van Nederland en de kerken en kerkgemeenschappen van Midden- en Oost-Europa.

Communicantes is veertig jaar geleden opgericht door Jan Bakker sss. Aangezien de relatie tussen Oost-en West-Europa onder druk staat, is informatie over de ontwikkelingen in kerk en samenleving van de voormalige Sowjet Unie extra welkom. Stichting Communicantes voorziet voor een deel in deze behoefte. Het jaarverslag 2013 biedt een indruk van het werk van deze Stichting.

Onderstaand enkele (vertaalde) fragmenten uit het voorwoord van dit jaarverslag:

Europa is niet erg in de mode en velen vinden het moeilijk om te beslissen of er te veel of te weinig van Europa is vandaag. Kijkend naar de spanningen tussen Oekraïne en Rusland is een ding zeker. Er is niet genoeg Europa om Oekraïne te ondersteunen in de strijd voor waardigheid en vrijheid of om de Russische assertiviteit in te perken.

Er zijn veel critici van Europa. Ze vormen een merkwaardig gezelschap van ultra-nationalist conservatieven, aan de ene kant, en van anti-Amerikaanse, anti-imperialistische en anti-kapitalistische (voormalige) linksen, die westerse waarden en wapenfeiten niet apprecieren. Ze delen een diepe minachting voor de westerse wereld, waarvan zij beweren dat deze te dominant, te liberaal en ideologisch intolerant geworden is en veel te religieus gebleven is. Velen van hen hebben een zwak voor president Vladimir Poetin in wie ze een stoere leider zien, die een schijnbaar eenvoudige nationaal-morele agenda voorstaat. Anderen roemen zijn verzet tegen de VS en zijn bondgenoten. Helaas zijn ook veel christenen Europa-moe geworden.

Communicantes ziet het als een uitdaging om een positieve rol voor christenen in Europa te ondersteunen Aldus Nico Schreurs, voorzitter van Communicantes, in het voorwoord van het onlangs gepubliceerde jaarverslag over 2013.