Generaal kapittel CMM

Gepubliceerd op: 22-5-2014 om 08:41 door WvdV. Bron: Fraters CMM

TILBURG - Van 23 mei tot 7 juni houden de fraters van Tilburg hun Generaal kapittel

Maanden van intensieve voorbereidingen zijn hieraan vooraf gegaan. Op de website is een serie geplaatst, waarin de aanloop naar deze voor de fraters zo belangrijke bijeenkomst in beeld wordt gebracht. In de aflevering, die thans online staat, komen de mensen van de huishoudelijke dienst van het generalaat aan het woord.

frater Broer Huitema

Na twaalf jaar algemeen overste te zijn geweest en na vierentwintig jaar deel te hebben uitgemaakt van het generaal bestuur zal fr Broer Huitema het stokje overdragen. In zijn laatste bijdrage aan het blad van de fraters schrijft hij over het verzoek dat hem is voorgelegd tijdens zijn werkbezoek aan de Filippijnen eerder dit jaar. Voor een tehuis voor oudere verwaarloosde lichamelijk gehandicapten aldaar zijn fraters nodig. Dat project is gekoppeld aan de oprichting van een centrum om jonge mensen spiritueel te vormen en hen in aanraking te brengen met de problemen van de gehandicapten en ze te laten zien wat barmhartigheid in de praktijk betekent. Tijdens het kapittel zal dit verzoek aan de orde komen, naast tal van andere onderwerpen. Tijdens het kapittel, dat elke zes jaar plaats vindt, wordt teruggeblikt op de voorbije periode, er wordt een nieuw bestuur gekozen en het beleid voor de nabije toekomst komt opnieuw ter sprake. Ondanks de vele sluitingen van huizen en projecten in de afgelopen decennia willen de fraters ook blijven inzetten op nieuwe initiatieven, al naar gelang de mogelijkheden die zij hebben. Want, zo besluit frater Huitema zijn column: 'Wij zijn nooit te oud om iets nieuws te beginnen. Zo  gaan we het generaal kapittel in: hoopvol en trouw willen we actief voortgaan op de weg van barmhartigheid.'

De fraters nodigen iedereen uit om te bidden voor een goed kapittel