Hernieuwde oproep tot melden seksueel misbruik minderjarigen RK Kerk

Gepubliceerd op: 20-5-2014 om 08:21 door .

'S-HERTOGENBOSCH / UTRECHT - De voorzitters van de Konferentie Nederlandse Religieuzen en van de Bisschoppenconferentie , broeder Van Dam en kardinaal Eijk, roepen opnieuw slachtoffers - vrouwen en mannen - van seksueel misbruik op minderjarige leeftijd door medewerkers van de RK Kerk op zich te melden, wanneer zij een klacht willen indienen tegen een overledene of een klacht betreffende seksueel misbruik dat verjaard is.

Op 1 juli 2014 sluit de mogelijkheid om deze klachten in te dienen.

Na de aankondiging van genoemde sluitingsdatum in november 2013 hebben kardinaal Eijk en broeder Van Dam op 16 december jl. in de landelijke en regionale media slachtoffers opgeroepen zich te melden. Daar hebben enige tientallen gebruik van gemaakt. Om slachtoffers te helpen die zich nog niet hebben gemeld en dat wel van plan zijn te doen, wordt deze oproep herhaald. Louter het indienen van een klacht vóór 1 juli a.s. volstaat. Dat kan een korte brief zijn. Het desbetreffende klaagschrift kan worden aangeleverd tot 1 oktober a.s.

Men kan zich melden via de website www.meldpuntmisbruikrkk.nl

Of schriftelijk:
Meldpunt misbruik RK Kerk,
Postbus 13277
3507 LG Utrecht