Opening Vincentiusbouw

Gepubliceerd op: 18-5-2014 om 21:09 door WvdV. Bron: Broeders van St Louis

OUDENBOSCH - Het oudst bewaarde gedeelte van het complex van de broeders van Saint Louis is herbouwd.

De huidige algemeen overste, broeder Cees van Dam, verrichtte op 14 mei de openingshandeling van het gereedkomen hiervan door de steen, die in 1843 door Vader Vincentius was gelegd, terug te plaatsen in de gevel van het complex van 22 gerealiseerde appartementen.

Historie van een briefje

Toen op 21 oktober 2010 de eerste steen voor de restauratie werd uitgenomen, trof men daarachter een loden doosje aan met daarin een gezegeld pakketje. Het bleek te gaan om een relikwie, gewikkeld in een briefje, geschreven door pastoor Hellemons. Hij sprak daarin de hoop uit dat het relikwie moge dienen tot bescherming en behoud van dit huis van de broedercongregatie en van eenieder die erin zal wonen. Bij een eerdere verbouwing in 1892 was het doosje ook geopend. Toen heeft rector mgr. De Croes het briefje van pastoor Hellemons overgeschreven en er nog een enkele regel aan toegevoegd. Vader Hilarius, de tweede algemeen overste van de congregatie, heeft een vergeten woord gecorrigeerd en er een gebed aan Maria aan toegevoegd. Broeder Theo Sponselee, negende algemeen overste van de congregatie (1981–1993 en 1999–2005), en broeder Cees van Dam, de tiende algemeen overste (1993–1999 en 2005 – heden), hebben bij gelegenheid van de recente terugplaatsing een nieuw briefje geschreven. De slotzinnen daarvan luiden als volgt: “Dit erfgoed is ons, broeders, dierbaar; en hoe gelukkig, wanneer het, van eigenaar veranderd en in oude glorie hersteld, een waardevolle nieuwe bestemming krijgt! Onze welgemeende wens: dat de woningen die erin zijn gerealiseerd, haarden mogen zijn van geluk en vrede.” Het nieuwe briefje uit 2014 is samengevoegd met de beide eerdere briefjes uit 1843 en 1892. Daarbij is ook weer het relikwie gevoegd en dat alles is weer teruggedaan in het originele loden doosje, dat is dichtgesoldeerd en ingemetseld achter in de gevelsteen.

 

Getuigenis

De broeders van Saint Louis zullen volgend jaar op 1 maart het 175-jarig bestaan van hun congregatie vieren. Van de 427 broeders in 1961, het jaar dat de congregatie het grootste aantal leden telde, zijn er nu nog 21 broeders in Nederland en één in Canada. In september 2011 hebben de laatste broeders het complex St. Louis verlaten en zijn alle broeders in Oudenbosch verhuisd naar een eigen vleugel van het Centrum voor Wonen & Zorg ‘De Zellebergen’. Broeder Van Dam sprak namens de broeders zijn dankbaarheid uit voor de zorgvuldige wijze waarop er met het religieuze erfgoed is omgegaan en hij waagde zich aan een vooruitblik: ‘Over een aantal jaren, als er hoogstwaarschijnlijk geen broeders van Oudenbosch meer zullen zijn, zullen deze gebouwen nog een getuigenis vormen. En mogelijk dat men dan in de geschiedenis materiaal zal vinden over het belang van en de liefde voor goed onderwijs aan allen, arm en rijk, dichtbij en ver, en over de evangelische drijfveer om dit prachtige werk ter hand te nemen.’

Volledige tekst toespraak broeder Cees van Dam