Presentatie Open brief over economie

Gepubliceerd op: 12-5-2014 om 13:57 door TB.

DEN HAAG - De Open brief over de economie, die in de KNR is opgesteld in het kader van het jaarthema Geroepen om te delen, is zaterdag 10 mei officieel gepresenteerd. Dit gebeurde met een bijeenkomst in de HIRCOS, de internationale communiteit van zusters Dienaressen van de H. Geest en paters SVD in de Schilderswijk in Den Haag.

Vier sprekers, die alle volop betrokken zijn bij de onderkant van de samenleving, reageerden op de brief.

Lieke Steinmeijer, directeur van het MARA, het katholieke maatschappelijk activeringswerk in Zuid-Holland, gaf haar reactie in de vorm van een brief terug. In haar brief aan de religieuzen liet ze weten veel te herkennen. We leven in een samenleving waar je alleen lijkt mee te tellen als je het gemaakt hebt. Maar mensen zijn juist waardevol in hun kwetsbaarheid. Mensen helpen anderen en op een ander moment worden zij zelf geholpen. Een nieuwe economie krijgt al vorm via internet, met allerlei initiatieven waarin mensen met elkaar in contact komen voor spullen, het gebruik van een auto, of het afhalen van een maaltijd.

Marie-Anne van Erp, coördinator van het MOC Heilig Hart vertelde hoe een klein idee in 2007 uitgroeide tot een centrum waar nu zeventig vrijwilligers met twintig nationaliteiten hulp geven aan buurtgenoten. Sommige vrijwilligers zijn ooit begonnen als hulpvrager. Iedereen is er welkom. De groei van het centrum is mooi, maar schept ook weer zijn eigen problemen. Er is meer structuur nodig, en de gemeente helpt daar vooralsnog niet bij. Het Multicultureel Ontmoetingscentrum wil niet alleen hulp bieden, maar ook spreekbuis zijn van de mensen die het minder goed hebben getroffen.

Elly Burgering werkte voorheen bij de politie, en nu bij het Straatconsulaat en in de gemeentepolitiek. Het Straatconsulaat komt op voor daklozen en drugsgebruikers. Onze samenleving hecht veel waarde aan vrijheid, maar zonder solidariteit van mensen met elkaar, is die vrijheid vals. De overheid bedenkt maatregelen, die rampzalig zijn voor de mensen die ze treffen. De burgers kijken weg, of weten niet wat te doen. Toch is er ook goed nieuws. Voor een verwendag voor dakloze vrouwen worden uit het hele land spullen gebracht. Op een bijeenkomst over zwerfjongeren wordt uitgegaan van hun capaciteiten en niet van hun problemen, en dan blijkt er van alles te kunnen. We moeten luisteren naar alle mensen. Iedereen moet iets kunnen bijdragen aan de samenleving.

Michel Rogier is raadslid voor het CDA in Den Haag. Daar ziet hij dat de economie goed draait, maar ook dat het slecht gaat met de onderkant van de samenleving. De taak van de politiek is dan enerzijds op te komen voor maatschappelijke waarden, en anderzijds het faciliteren van dingen die door burgers worden gedaan. De participatiesamenleving is het CDA op het lijf geschreven, maar het is niet bedoeld als dekmantel voor allerlei bezuinigingen. Het betekent eerder dat iedereen mee moet kunnen doen. Hoge idealen, zoals waar de brief van getuigt, zijn daarbij hard nodig. Je moet een stevig verhaal neerzetten, om een stukje daarvan te kunnen realiseren.

Na deze sprekers was er een levendige discussie in de zaal. Het was opvallend hoe veel van de aanwezigen volop betrokken zijn bij wat er in de samenleving gebeurt. De religieuzen proberen daar met hun eigen werk en ook via het projectenfonds PIN, aan bij te dragen. De conclusie van de middag kan zijn dat een goede samenleving alleen tot stand kan komen als iedereen haar of zijn steentje daaraan mag bijdragen. Iedereen is geroepen om te delen.

Voor de tekst van de Open brief van de religieuzen over de economie:

Zie ook Nieuw W!j