''Nieuwe putten slaan''

Gepubliceerd op: 8-5-2014 om 10:29 door WvdV.

HILVERSUM - Op 7 mei kwamen in Casella bijna dertig personen bijeen, die een breed palet vertegenwoordigt van kleine christelijke leefgemeenschappen: Stoutenburg, Timon, De Wonne, De Bondgenoot, Oudezijds100, Focolare, De Hooge Berkt, Bij de Kapucijnen, Ki Tov en de Nikola-kommuniteit.

Het was de tiende bijeenkomst van deze (en andere) gemeenschappen en het motto was dit keer Laven aan oude bronnen en nieuwe putten slaan. De frequentie van samenkomst is tweemaal per jaar en een aantrekkelijk aspect van deze dagen is dat de ontvangende gemeenschap, de gastheren en –vrouwen, wisselen. Zuster Marie Madeleine Maas heette de deelnemers van harte welkom namens Casella. Er was lang naar uitgezien om deze groep te ontvangen, maar de realisatie van deze nieuwe plek had veel geduld en tijd gevergd.

Dagvoorzitter Marius Buiting lichtte toe dat er behoefte was om onder de deelnemers te peilen of men wil doorgaan op de ingeslagen weg met bijeenkomsten, waarin ontmoeting centraal staat  of  dat men daarnaast wil onderzoeken of er nog andere mogelijkheden zijn om het draagvlak te verbreden en de uitwisseling te verdiepen. De deelnemers bespraken deze vraag in kleine groepen. Tijdens de plenaire uitwisseling bleek dat men overwegend zeer content is met de onderlinge ontmoeting en al hetgeen daar uit voortvloeit in de periode na nadien. Er zijn enkele thema’s benoemd, die nader uitgediept zouden kunnen worden.

Casella 7 mei 2014

Vervolgens was er een rondleiding en na de middagviering in de sfeervolle gebedsruimte, was het tijd voor een overvloedige maaltijd.

Na de lunchpauze vertelde zr Maria Madeleine Maas over de gebedsruimte, de vieringen die er plaats vinden, de inrichting ervan. In de ‘huiskamer’ komen in een film verschillende jonge gasten aan het woord over hun kennismaking met het bezinningscentrum. Daarna was er de keuze tussen het lopen van het labyrint of het maken van een stilte-wandeling. Ter afsluiting is er in de ontvangstzaal samen gezongen. Er zijn praktische afspraken gemaakt, speciale evenementen en veel informatiemateriaal gedeeld en voor iedere gemeenschap was er een prachtig boek Van Stad Gods naar Casella. Geinspireerd ging eenieder vervolgens weer haars of zijns weegs.

Casella

De jongste generatie van zusters Augustinessen van St. Monica nam eind vorige eeuw het initiatief om in Utrecht vriendenavonden te beleggen en zodoende in gesprek te komen met jongeren. Zij waren overtuigd van de zin van kloosterleven en zij wilden laten zien en horen dat kloosterleven, leven in gemeenschap, ook in deze tijd mogelijkheden biedt. Een klein groepje kreeg carte blanche om te zoeken naar een nieuwe vorm, die laagdrempeliger zou dienen te zijn. Zij waren zelf ook toe aan meer openheid, meer experimenteren met gebed, meer uitwisseling met mensen van buiten het klooster. Nabijheid aan en vertrouwen in jongeren is een taak religieuzen in deze tijd. Het initiatief werd Casella gedoopt, wat ‘huisje langs de weg’ betekent. Deze kleine religieuze gemeenschap was jarenlang op zoek naar een nieuwe woonlocatie, geschikt als gastenverblijf en centrum voor stilte en ontmoeting. Die vond zij in de bossen bij Hilversum.De Zusters Augustinessen van St. Monica bezaten daar een boerderijcomplex dat wel een opknapbeurt kon gebruiken. Het rijksmonument is omgebouwd en op 11 oktober 2013 was de officiële opening van het nieuwe complex. Bij aankomst zie je een gloednieuw ogende verzameling boerderijgebouwen met veel glas, rieten en leistenen daken en onder meer een stiltecentrum in de vorm van een hooiberg. Zuster Marie Madeleine Maas: ‘Het is een goede plek om onze droom waar te maken: de Augustijnse spiritualiteit beleven in gemeenschap met anderen, zoals ‘meelevers’ – mensen die tijdelijk het klooster in gaan, en jongeren van 18 tot 35 jaar. Dit complex geschikt maken voor onze leefwijze en doelstellingen was echter niet gemakkelijk. Er moest een bestemmingsplan worden gewijzigd en het ontwerp moest voldoen aan de eisen van monumentenzorg. Het is een lange weg geweest via twee tijdelijke huizen, maar we zijn nu thuis.’

De boerderij is nu een gastenverblijf voor maximaal tien personen. Het melkhuisje werd uitgebreid tot ranke gebedsruimte met dragende houten spanten; van hieruit leidt een in glas uitgevoerde passage naar de nieuwbouw met leefruimte, bestaande uit twee prachtige hoge, geschakelde zalen met witte binnenmuren en een dubbele houten kap. De oorspronkelijke hooiberg is elders herbouwd en er is een 'labyrint van Chartres', ten behoeve van loopmeditatie. De duurzame gebouwinstallaties, waaronder een grijswatercircuit, zijn zorgvuldig in het monument verwerkt.

Meer informatie: www.casella.nl