Presentatie religieuzenbrief over de economie

Gepubliceerd op: 5-5-2014 om 08:31 door G. Moorman. Bron: G.Moorman

'S-GRAVENHAGE - In aansluiting bij het jaarthema 2014 'Geroepen om te delen' heeft de KNR een open brief opgesteld over de economie. Deze brief wordt zaterdag 10 mei gepresenteerd bij de Hircos-communiteit,

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) houdt zich al een paar jaar nadrukkelijk bezig met het thema van de economie. De afgelopen twee jaar organiseerde zij samen met twee andere katholieke organisaties - Justitia & Pax en DISK - twee symposia over eerlijke, duurzame economie. Dit jaar heeft de KNR gekozen voor een brede bezinning onder religieuzen zelf over de actuele betekenis van vrijwillige armoede tegen de achtergrond van de economische crisis. Deze bezinning heeft geleid tot ‘Geroepen om te delen – open brief van de religieuzen over de economie’.

10mei

Presentatie

De KNR presenteert de brief op zaterdagmiddag 10 mei a.s., van 14.00 u. – 16.00 u. Die dag is ook Open Kloosterdag: overal in Nederland openen kloosters die dag hun deuren voor bezoekers. De KNR heeft er bewust voor gekozen de presentatie een kleine twee weken voor de verkiezingen voor het Europees parlement te houden. De presentatie vindt plaats in de Hircos-communiteit te Den Haag, Stortenbekerstraat 224. Dit is een bijzondere gemeenschap van religieuzen in het hart van de Schilderswijk. Er wonen negen paters SVD en zusters SSpS die allen werkzaam zijn in pastorale en sociale projecten in de buurt. De meesten van hen zijn afkomstig uit het buitenland.

Programma

Op 10 mei willen we graag met politici en beleidsmakers in gesprek gaan over de inhoud van de brief. Vanuit de PvdA heeft dhr. Bernard Naron, die op de kandidatenlijst staat voor de Europese verkiezingen, toegezegd. Daarnaast zal mw. Karen Duys (CDA) vanuit de lokale politiek aanwezig zijn. Maar om te beginnen zullen drie mensen die nauw betrokken zijn bij het leven van kansarmen in de samenleving reageren op de brief en hun ervaringen delen. Dat zijn Lieke Steinmeijer, directeur van het katholieke maatschappelijk activeringswerk Mara, Marie-Anne van Erp, directeur van het Multicultureel Ontmoetingscentrum in de Schilderswijk en Elly Burgering, coördinator bij het Straat Consulaat, een organisatie van en voor daklozen, thuislozen en drugsgebruikers.

Aanmelden

Belangstellenden kunnen zich tot 8 mei opgeven voor deelname aan de presentatiebijeenkomst, via e-mail: cmbr@knr.nl. Svp tijdig reageren, want vanwege de beperkte ruimte in de Hircos-communiteit kunnen niet meer dan 50 mensen deelnemen.