Vertrouwelijkheid bij klachtenbehandeling

Gepubliceerd op: 23-4-2014 om 20:08 door .

UTRECHT - Op de website www.meldpuntmisbruikrkk.nl heeft het Bestuur stichting Beheer & Toezicht Inzake Seksueel Misbruik in de R.K.- Kerk een bericht geplaatst over vertrouwelijkheid bij klachtbehandeling via het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK.

De tekst is een verduidelijking van de wijze waarop vertrouwelijk met namen van slachtoffers en aangeklaagden wordt omgegaan. “Medewerkers en betrokkenen bij het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK zullen nooit namen van klagers en aangeklaagden naar buiten brengen. Ook zal het Meldpunt nooit achteraf bevestigen wat door klagers, aangeklaagden of derden in de publiciteit mocht zijn gebracht,” aldus het bericht.

Alle adviezen worden anoniem geplaatst
“De adviezen van de Klachten- en de Compensatiecommissie worden allemaal anoniem geplaatst op de website van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Hiermee wordt transparant verantwoording afgelegd over de manier waarop zaken worden behandeld, de criteria die worden toegepast bij (on)gegrondverklaring van klachten en de overwegingen bij het toekennen van een financiële vergoeding. Daarmee wordt het misbruik volledig openbaar maar wel met bescherming van de identiteit van betrokken personen.”
 
“Vanwege de juridische gevolgen die dit mogelijk kan hebben, is het raadzaam dat alle betrokkenen ook daadwerkelijk de anonimiteit respecteren. De kans bestaat namelijk dat een aangeklaagde, nabestaanden of derden zich in hun goede naam aangetast voelen wanneer een zaak met naam en toenaam openbaar gemaakt wordt op basis van een advies van de Klachten- of Compensatiecommissie en dit bij de rechter gaan aanvechten.”
 
Zie de website www.meldpuntmisbruikrkk.nl voor het volledige bericht, of klik hier