Jezus, de tuinman

Gepubliceerd op: 23-4-2014 om 10:59 door B. Peeters ocso. Bron: www.koningshoeven.nl

BERKEL-ENSCHOT - Op Tweede Paasdag publiceerde Dom Bernardus Peeters ocso een overweging op zijn weblog naar aanleiding van de ontmoeting van Jezus met Maria Magdalena bij het graf (Johannes 20).

Twee teksten hebben hem daarbij geïnspireerd: een column van Eric Corsius en een twaalfde eeuws gebed van een cisterciënzer abt.

Eric Corsius schrijft over de evangelist die vertelt, dat Maria dacht dat Jezus de tuinman was: Daarop voortbordurend maakten schilders als Frangelico en Rembrandt van Jezus meteen maar een hovenier. (-) Willen de schilders misschien zeggen, dat de Opgestane met dubbele kracht doorgaat om Adams grond te bewerken voor de vestiging van het Koninkrijk?

Dom Bernardus relateert deze passage aan een twaalfde eeuws gebed van de cisterciënzer abt Guerricus van Igny. Die tekst luidt als volgt: Gij zijt de ware Tuinman. Als schepper zijt Ge ook de bebouwer en de bewaker van uw tuin. Gij plant door uw woord, Gij besproeit met uw Geest en Gij geeft groei door uw kracht. Gij vergiste u, Maria, wanneer ge Hem beschouwde als de tuinman van de nauwe en ellendige tuin waarin Hij begraven werd. Neen, Hij is de Tuinman van heel de wereld, de Tuinman van de hemel, maar ook van de Kerk die Hij op aarde plant en besproeit tot haar groei zich voltooit en Hij haar in het land van de levenden kan overplanten; daar zal ze bij de levende wateren niets van de verschroeiende hitte te vrezen hebben; haar gebladerte zal altijd groen blijven en ze zal niet ophouden vruchten te dragen. Zalig zij die in uw tuinen vertoeven, Heer; ze zullen U loven tot in de eeuwen der eeuwen.

Aan het slot van zijn beschouwing beschrijft Dom Bernardus hoe hij Jezus de tuinman ervaart, die in hem aan het werk is. Lees het weblog van de abt.