AEN 223

Gepubliceerd op: 19-4-2014 om 20:28 door WvdV. Bron: G. Moorman

'S-HERTOGENBOSCH - In nieuwsbrief 223 van het Afrika Europa Netwerk aandacht voor een aanslag op de Belgische directeur van een natuurpark in Congo. Her en Der publiceerde al eerder eenbericht over dit Virunga National Park, vanwege de mogelijke oliewinning in dit park. Voor het milieu en de lokale bevolking zou dit een ramp zijn.

Verder in deze nieuwsbrief een korte weergave van het eindrapport dat Olivier De Schutter, Speciale Rapporteur voor het Recht op Voedsel bij de VN, heeft geschreven, waarin hij een interessant concept naar voren brengt: voedseldemocratie.  Tenslotte  nog een goed bericht. De EU heeft namelijk een wet aangenomen dat witwassen via schimmige brievenbusbedrijfjes moet bemoeilijken.

Strijd om bescherming nationaal park in Congo wordt grimmiger

Emmanuel de Mérode, de Belgische directeur van Virunga National Park in Congo, is neergeschoten en ernstig gewond tijdens een hinderlaag. Er is nog niets bekend over de daders. Wel is bekend dat De Merode zich fel verzette tegen pogingen om olie te winnen in het park.

De aanval vond plaats op klaarlichte dag. De Belgische Europarlementariër François-Xavier de Donnea zegt over informatie te beschikken dat De Mérode net ervoor in Goma een dossier had ingediend bij de procureur van de republiek, waarin de praktijken van het Engelse oliebedrijf Soco International uit de doeken werden gedaan.

Virunga National Park is in 1979 door de UNESCO erkend als werelderfgoed. Het park kent een grote natuurlijke diversiteit. Maar al jaren wordt het wildleven, waaronder zeldzame berggorillas, bedreigd door stropers. Het grootste gevaar komt echter van oliemaatschappijen die in het park de mogelijkheid van oliewinning onderzoeken. Wanneer oliewinning daadwerkelijk zou beginnen zijn de gevolgen voor het park desastreus.

In principe staat de Congolese wet oliewinning in nationale parken niet toe. Desondanks verkregen in 2007 Total (Frankrijk), ENI (Italië) en SOCO (Engeland) toestemming om naar olie te zoeken. TOTAL en ENI trokken zich na massale protesten van de bevolking terug. Maar SOCO is door gegaan. De Congolese burgerbevolking geeft zich niet gewonnen. Er wordt gewerkt aan een gedragscode voor oliewinning, waarin transparantie en respect voor internationale normen op het vlak van milieubescherming en mensenrechten gewaarborgd zijn. (Bron: La Libre.be, Associated Press, 16/4/2014)

Voedseldemocratie als oplossing voor wereldvoedselvraagstuk

Olivier De Schutter beëindigde zijn tweede mandaat als Speciale Rapporteur voor het Recht op Voedsel bij de VN.  In zijn eindrapport roept De Schutter op tot diepgaande, structurele hervormingen in het wereldwijde voedselsysteem.

Het huidige voedselsysteem werkt niet, zoveel is wel duidelijk voor De Schutter. “Men heeft de afgelopen dertig jaar systematisch prioriteit gegeven aan grootschalige productie. Ontwikkelingslanden werden aangemoedigd om te investeren in exportlandbouw: koffie, cacao, tabak, katoen. Daarom investeerden zij niet langer in voedselproductie voor de eigen noden. Het gevolg daarvan is dat de meeste Minst Ontwikkelde Landen (MOLs) vandaag  30-35 procent van hun voedselconsumptie importeren, voor een groot deel om de groeiende stedelijke bevolking van goedkoop voedsel te voorzien.”

Het huidige voedselsysteem is ook de oorzaak van massale milieuproblemen. De druk die het legt op de natuurlijke hulpmiddelen, op de watervoorraden, de biodiversiteit, al die problemen eisen volgens De Schutter een omschakeling naar een andere manier van produceren. Hij pleit voor productiemethodes die ook oog hebben voor ecologische aspecten, zoals duurzaam omgaan met de ecosystemen en biodiversiteit. Ook ontwikkelde landen moeten het roer omgooien. Want, zo stelt De Schutter, “We kunnen geen duurzame antwoorden vinden op het probleem van de honger als we onze eigen consumptiepatronen niet in vraag stellen. Of het nu gaat over vlees, vis of het vullen van onze wagens met biobrandstoffen.”

De Schutter wijst op de grote macht van multinationals. “De grote spelers die het voedselsysteem beheersen, hebben een de facto vetomacht in het voedselsysteem. Het is extreem moeilijk om het tegen hen op te nemen en tegen hen in te gaan.”  Deze vaststelling heeft hem gebracht bij het concept van ‘voedseldemocratie’. De Schutter pleit voor grotere transparantie. “We hebben een brede dialoog nodig, waarin alle dimensies in rekening gebracht worden en waar alle stakeholders bij betrokken worden om het systeem te veranderen.” (Bron: MO Magazine, 15/3/2014)

 

Het Europese Parlement zegt ‘nee’ tegen anonieme shell companies

In de strijd tegen belastingontduikers en witwassers is begin maart een stap gezet: het Europees Parlement heeft ingestemd met het uiteindelijk belanghebbenden-register.

Het Europees Parlement heeft op 11 maart met een ruime meerderheid ingestemd met de oprichting van een openbaar register van uiteindelijk belanghebbenden van Europese rechtspersonen, zoals vennootschappen en beleggingsmaatschappijen. In dit register moet de zogeheten ultimate benificial owner (ubo) vermeld worden – de natuurlijke persoon die de uiteindelijke zeggenschap heeft over de (zakelijke) tegoeden. Het ultieme doel: voorkomen dat er in de Europese Unie anonieme vennootschappen gevestigd zijn die via ingewikkelde constructies de daadwerkelijke eigenaren verhullen. Het ubo-register moet zorgen voor transparantie, zodat met een simpele zoekopdracht in het register de naam en bezittingen van  de personen met uiteindelijke zeggenschap op het scherm verschijnt.

Global Witness, een internationale NGO die zich inzet tegen witwaspraktijken, reageerde verheugd. “Publieke registratie van de echte eigenaren van bedrijven en beleggingsfondsen maakt het voor belastingdiensten, journalisten en het maatschappelijk middenveld mogelijk om de oorsprong van zwart geld te achterhalen,” verklaarde Robert Palmer, campagneleider van Global Witness.  “Wanneer anonieme vennotschappen worden aangepakt, zal ook aan het licht komen hoe gelden zijn verkregen en wie daar uiteindelijk over beschikken. Dat is een middel in de strijd tegen corruptie en belastingontduiking.”

Het is al langer bekend dat Nederland een uiterst suspecte rol speelt in de mondiale schaduweconomie. Het is voor belastingontwijkende multinationals, drugsbaronnen of corrupte oligarchen een fluitje van een cent om in Nederland een brievenbusmaatschappij op te zetten. Dat doet Nederland al jaren – en het legt Nederland geen windeieren: drie miljard euro per jaar raamde Stichting Economisch Onderzoek in de zomer van 2013. (Bron: Global Witness; Follow the Money, 12/3/2014)

www.afrikaeuropanetwerk.nl