Vijfde eeuwfeest Teresa van Avila

Gepubliceerd op: 17-4-2014 om 16:22 door WvdV. Bron: M. Jacobs

WERELDWIJD - Bijna vijf eeuwen geleden, op 28 maart 1515, werd Teresa van Jezus te Avila in Spanje geboren.

Een groep met vertegenwoordig(st)ers vanuit de Karmelfamilies (OCD en O.Carm.) is bezig met de voorbereidingen voor het vijfde eeuwfeest van Theresia van Ávila. Bij gelegenheid daarvan zullen er gedurende het jaar 2015 wereldwijd en dus ook in Nederland tal van activiteiten plaats vinden. Er komt een tentoonstelling in het Erfgoedcentrum in St. Agatha, in Haarlem wordt een slotsymposium gehouden en er zijn plannen om in augustus 2015 een reis naar Spanje te organiseren. In samenwerking met de Vlaamse Provincie is een vertaling van een bloemlezing van Teresa van Avila in voorbereiding. Ook wordt er door Carlos Noyen gewerkt aan een bloemlezing uit haar brieven. Mogelijk zal de studieweek Mystiek van het Titus Brandsma Instituut in 2015 in het teken staan van Teresa van Avila. Er komt een speciale uitzending van Braambos met getuigenissen van mensen die zullen vertellen over de betekenis van Teresa in hun leven.

In de loop van dit jaar zal er meer informatie komen over de invulling van al deze activiteiten.

De Nationale Herdenkingsdag is vastgesteld op zaterdag 28 maart 2015 in het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen. Dat is exact op de 500e verjaardag van Teresa van Jezus. Die dag is bedoeld voor de hele Familia Carmelitana: voor zusters, broeders, lekenorde (OCDS), Karmelbeweging en geassocieerden van O.Carm.


 

Theresia van Ávila (Ávila, 28 maart 1515 — Alba de Tormes (bij Salamanca), 4 oktober 1582) was een mystica die later heilig is verklaard. Samen met Johannes van het Kruis heeft zij de orde van de Karmel hervormd in de zestiende eeuw. Zij is door paus Paulus VI in 1970 als eerste vrouwelijke heilige uitgeroepen tot kerkleraar. Theresia van Ávila wordt in de volksmond ook wel de "grote Theresia" genoemd, in tegenstelling tot de 'kleine Theresia', waarmee Theresia van Lisieux wordt bedoeld. 
 
Om haar hervorming gestalte te geven stichtte Theresia in 1562 haar klooster van de heilige Jozef, in Ávila. Dit was geen sinecure, want er waren geen middelen en ze ondervond veel tegenstand. Het bestaan van zo'n klooster was immers in feite een slag in het gezicht van de bestaande kloosters, die bruut geconfronteerd werden met hun eigen falen.

Van haar geschriften zijn haar "Innerlijke Burcht," de Weg van Volmaaktheid" en haar "Hooglied" het meest beroemd. Ze behoren tot de hoogtepunten van de Spaanse literatuur. Theresia werd zaligverklaard door paus Paulus V op 24 april 1614, en heiligverklaard door paus Gregorius XV op 12 maart 1622. In Nederland had de heilige Theresia onder meer grote invloed op de Karmeliet Titus Brandsma die reeds op twintigjarige leeftijd een bloemlezing van zelf vertaald werk van haar publiceerde.