Overlijden broeder Alexander Wesel

Gepubliceerd op: 14-4-2014 om 11:48 door WvdV.

APELDOORN - Broeder Alexander Wesel, lid van de congregatie van de Broeders Penitenten, waarvan hij van 1971 tot 1988 algemeen overste was, is op 13 april 2014 overleden. Broeder Wesel was in de jaren tachtig voorzitter van het samenwerkingsverband van de broedercongregaties, de SBCN, een van de voorlopers van de sinds 2004 bestaande KNR-nieuwe-stijl.

Broeder Alexander Wesel (Tilburg, 1924) is 89 jaar geworden; hij was ruim 70 jaar penitent. Moge hij rusten in vrede.

De congregatie van de broeders Penitenten is vooral bekend vanwege het pionierswerk in de zorg voor psychiatrische patienten en verstandelijk gehandicapten. Huize Padua te Boekel was de bakermat van waar uit met name in de eerste helft van de vorige eeuw op verschillende locaties nieuwe instellingen zijn opgericht. Broeder Alexander Wesel heeft verschillende functies vervuld, onder andere als verpleegkundige, huisoverste en als hoofd van respectievelijk de tuberculoseafdeling, de opname afdeling en de administratieve dienst. Zijn eerste bestuursfunctie krijgt hij al op jonge leeftijd in de woelige periode van de jaren zestig. Die jaren waren ingrijpend voor de broeders, niet alleen vanwege de oproep tot vernieuwing na Vaticanum II, maar ook door  een samenloop van omstandigheden, die ertoe leidde dat het beheer van de instellingen over is gedragen. De broeders Penitenten waren de eersten, die deze ingrijpende stap zetten en moesten dan ook zelf het wiel uitvinden en zoeken naar een geschikte vorm. In 1968 werd de Daniel de Brouwerstichting opgericht, waarmee er één bestuur kwam voor alle instellingen. Bijna  20 jaar later achtte men het wijs om deze kolos weer te ontvlechten en er 7 autonome instellingen van te maken. Broeder Alexander Wesel vormde een belangrijke spil in deze ontwikkelingen, omdat hij  gedurende 18 jaar - van 1971 tot 1988 - algemeen overste van de congregatie was.

Broeder Alexander was dankbaar dat hij bij de broeders Penitenten terecht is gekomen:  We waren graag dienstbaar en ik heb me altijd kunnen optrekken aan ons gebedsleven, dat ik heel intens heb beleefd. Ook de vernieuwingen waren welkom. Ik herinner me als de grootste verandering toen we het klein officie in het Nederlands gingen bidden. Vol verve vertelt hij hoe het vroeger toeging: Bij begrafenissen gingen we in processie gezamenlijk van de kamer van de overledene naar de kerk en van daaruit naar het kerkhof. We liepen met brandende kaarsen langs de kist. Dat was een ingetogen en broederlijke wijze om afscheid te nemen. Voor de congregatie is 1 mei traditioneel een belangrijke dag. Op die datum houden we eens per drie jaar kapittel en hernieuwen we jaarlijks onze geloften. Dat hebben we dus onlangs opnieuw gedaan. Ik tob niet en al heb ik het niet altijd goed gedaan, dan denk ik maar: daar ben ik mens voor. ‘s Avonds voor het slapen gaan bid ik tot mijn God en mijn Al. En in een schietgebed richt ik me tot Daniel de Brouwer, Peter Moescops en Peter Teurlings. Jammer dat zij niet hebben gezien waartoe hun mosterdzaadje is uitgegroeid.

In het KNR-bulletin verscheen vorig jaar een interview met broeder Alexander.
Interview deel 1
Interview deel 2

In verband met de Goede Week wordt broeder Alexander Wesel op zaterdag 19 april in Handel begraven, voorafgegaan door een afscheidsdienst van woord en gebed in de kerk van Handel om 11.00 uur.