Speling 2014/1: Seks

Gepubliceerd op: 8-4-2014 om 12:26 door WvdV. Bron: www.speling.nl

TILBURG - Het tijdschrift Speling is ruim zestig jaar geleden gestart als orde-blad van de Karmelieten.Het blad werpt nog altijd een verrassend licht op actuele maatschappelijke thema's.

De nieuwste jaargang van Speling gaat in op hedendaagse thema’s en fenomenen als seks, sport, sociale media en stress.  Het gaat om het in kaart brengen van de praktijken en de onderliggende waarden. Waar bieden die gebieden ontwikkelingsmogelijkheden voor lichaam en geest? Waar zijn ze beknellend? Wanneer spreek je van vormend en verrijkend, wanneer is er sprake van verarming en hedendaagse gekte?

Dit nummer bevat onder meer artikelen van Patrick Vandermeersch, Yvonne Kroonenberg, Ria van den Brandt, Daan Van Speybroeck, Paul van der Velde, Jos Huls en Loet Swart.

Voor de liefhebbers van Speling zijn er ook leesgroepen, waarin elk nummer besproken wordt.