KNR-regiodagen

Gepubliceerd op: 28-3-2014 om 07:35 door WvdV.

MAASTRICHT - Voor de leden van de KNR zijn dit de weken van de zogenoemde ‘regiodagen’. Ter voorbereiding op de vergadering van het Algemeen Bestuur, die in het voorjaar plaats vindt, worden verspreid door het land bijeenkomsten georganiseerd voor religieuzen.

Tijdens de regiodagen kunnen zij met elkaar van gedachten wisselen over actuele thema’s. Ook de onderlinge ontmoeting is een belangrijk facet van deze bijeenkomsten.

Op 27 maart vond de tweede regiodag plaats en wel in Maastricht. De eerste regiodag is gehouden in Voorhout en er staan nog drie van dergelijke bijeenkomsten op het programma in respectievelijk Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Nijmegen. In Maastricht fungeerden de Zusters Onder de Bogen als gastvrouwen.

Tijdens de middagpauze was er gelegenheid voor een wandelingetje in de prachtige kloostertuin.

Mutuae Relationes

Een van de gespreksthema’s was de door Paus Franciscus aangekondigde herziening van Mutuae Relationes.  Dit document uit 1978 met richtlijnen voor de onderlinge relaties tussen bisschoppen en religieuzen in de kerk  was volgens de paus destijds nuttig, maar is inmiddels verouderd. Hij is ook van mening dat het charisma van de verschillende instituten moet worden gerespecteerd en bevorderd. Uit ervaring kent hij de problemen die kunnen ontstaan ​​tussen een bisschop en religieuze gemeenschappen. Beeldend sprak hij van een bisschop die na het vertrek van een religieuze gemeenschap plotsklaps achterblijft met ‘een hete aardappel in zijn hand’. Voorts acht hij het wezenlijk dat bisschoppen religieuzen niet louter als  nuttige instrumenten beschouwen, maar hen leren kennen en waarderen in hun unieke charisma.

Van de overige thema’s die aan bod kwamen leidde met name een open brief over het thema Geroepen om te delen tot een levendige discussie.

Gedenksteen

Meer informatie over de stichteres op de website van de zusters.