Convenant Amsterdam met charitatieve fondsen

Gepubliceerd op: 18-3-2014 om 08:50 door . Bron: Persbericht gemeente Amsterdam, 11 maart 2014

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam en het Landelijk Fondsenoverleg (onderdeel van de FIN) intensiveren hun samenwerking de komende 10 jaar. Dinsdag 11 maart ondertekenden beide partijen een convenant om de samenwerking te verstevigen en de inzet van subsidiemiddelen en de financiƫle steun van de vermogensfondsen beter op elkaar af te stemmen.

Jaarlijks investeren charitatieve vermogensfondsen miljoenen euro's uit de opbrengst van hun vermogen in maatschappelijke projecten in Amsterdam. Hun focus ligt sterk op burgerinitiatieven, die kwetsbare inwoners ondersteunen.

Foto: vlnr Rogier Moulen Janssen, burgemeester Van der Laan, wethouder Van der Burg. Fotograaf: Jan Faessen

Rogier Moulen Janssen is sekretaris van de KNR-commissies PIN en KOS en voorzitter van het  landelijk fondsenoverleg. De teksten van het convenant en van de toespraken van FIN-voorzitter Rien van Gendt en van Rogier Moulen Janssen zijn te vinden op de site van FIN.

Private fondsen zetten al jaren de rendementen van hun vermogen in om kwetsbare Amsterdammers met urgente problemen te ondersteunen. In de afgelopen vier jaar investeerden de vermogensfondsen zeker 50 miljoen euro in maatschappelijke projecten in de stad. Dit zijn forse investeringen die de kwaliteit van leven van veel kwetsbare inwoners in Amsterdam verbeteren. Fondsen en gemeenten zien elkaar dan ook als belangrijke en zeer welkome partners. Naast afspraken over het nauwer samenwerken bij maatschappelijke initiatieven die zowel door fondsen als door de gemeente worden gefinancierd, bevat het convenant onder andere afspraken over het uitwisselen van kennis en informatie.

Structureel behoud succesvolle initiatieven

Om beter inzicht te krijgen in de effecten van investeringen gaan de gemeente en vermogensfondsen maatschappelijke initiatieven zoveel mogelijk samen evalueren. Wat werkt wel en wat werkt niet. Daarnaast bekijken zij gezamenlijk hoe succesvolle initiatieven structureel behouden kunnen blijven voor de stad. Voorbeelden van succesvolle initiatieven die door zowel de gemeente als door vermogensfondsen financieel worden ondersteund binnen Amsterdam zijn inloopcentra voor dak- en thuislozen, blijf-van-mijn-lijfhuizen en kinderhospice Het Lindenhofje.