Nieuwsbrief Afrika-Europa Netwerk (AEN) nr 222 maart 2014

Gepubliceerd op: 17-3-2014 om 07:52 door G. Moorman. Bron: G. Moorman

'S-HERTOGENBOSCH - In deze Her en Der is er goed nieuws over de strijd tegen malaria, slecht nieuws over plannen om grootschalige, industriƫle landbouw te stimuleren in tien Afrikaanse landen. Kleine boeren dreigen het onderspit te delven.In deze nieuwsbrief ook bijdragen van missionarissen uit de RD Congo en Burkina Faso.

Strijd tegen malaria levert resultaten

De investeringen in de wereldwijde strijd tegen malaria blijken succesvol. Het afgelopen decennium is het aantal Afrikanen dat in malariavrije gebieden woont, gestegen van 75,7 miljoen naar 98,7 miljoen.

Malaria wordt overgedragen door muggen die besmette mensen hebben geprikt en vervolgens gezonde mensen prikken. Door de verbeterde bestrijding van malaria is het aantal doden wereldwijd sinds 2002 bijna gehalveerd, blijkt uit het jongste World Malaria Report van de Wereldgezondheidsorganisatie. In 2012 veroorzaakte malaria de dood van naar schatting 627.000 mensen, waarvan 483.000 kinderen jonger dan vijf jaar. Negentig procent van de slachtoffers valt in Afrika. Nog steeds wonen 184 miljoen Afrikanen in gebieden waar ze meer dan 50 procent kans lopen om met malaria besmet te worden. Het risico is het grootst in tien landen: Nigeria, de Democratische Republiek Congo, Oeganda, Ivoorkust, Mozambique, Burkina Faso, Ghana, Mali, Guinea en Togo. Er is ondanks het succes dus nog een lange weg te gaan. (Bron: IPS, 21/2/2014)

Rijke landen bedreigen Afrikaanse landbouw met hulp

Afspraken tussen de G8-landen en tien landen uit Afrika zouden kleine, lokale landbouwers in Afrika in de problemen kunnen brengen ten voordele van grote, westerse multinationals. Verschillende Afrikaanse landen pasten al hun wetgeving aan in het kader van het zogenaamde New Alliance-programma.
Het New Alliance-programma heeft als doel de Afrikaanse landbouw te doen groeien en tegen 2022 vijftig miljoen mensen uit de armoede te halen. Het past in de strategie van de donorlanden om minder geld te spenderen aan directe ontwikkelingshulp, maar meer in te zetten op investeringen van westerse bedrijven in ontwikkelingslanden.
Volgens critici is het echter een vorm van neo-kolonialisme, omdat het programma erg strenge voorwaarden oplegt aan de tien deelnemende landen. Die voorwaarden zijn onder meer hervormingen van het belastingstelsel, van de wetten over grondgebruik en van de wetgeving over patenten op zaden. Die hervormingen zouden grote multinationals bevoordelen tegenover kleine, lokale boeren. Critici wijzen er ook op dat grote bedrijven uit de agro-industrie achter de schermen zware druk hebben uit geoefend via lobbyisten.
De tien deelnemende landen zijn: Benin, Burkina Faso, Ethiopië, Ghana, Ivoorkust, Malawi, Mozambique, Nigeria, Senegal en Tanzania. Zij namen al maatregelen die het makkelijker maken voor westerse bedrijven om in hun land te investeren.
Olivier de Schutter, de Belgische speciale rapporteur van de VN over het recht op voedsel, had felle kritiek op het programma, omdat de lokale landbouwers niet betrokken werden bij de onderhandelingen. ‘De regeringen hebben in het duister dit akkoord gesloten, zonder langetermijnvisie of rekening te houden met kleine boeren’, zei hij.
Vooral wat er met de zaden zal gebeuren, baart de Afrikanen zorgen. ‘Door dit akkoord zullen onze boeren afhankelijk worden van geïmporteerde zaden. Dit gaat zeker gevolgen hebben voor kleine landbouwers. Dit gaat ook een einde maken aan innovatie op lokaal niveau’, aldus de parlementsvoorzitter van Tanzania. (Bron: MO*, 20/2/2014)

Ingezonden

Vanuit RD Congo: Het klinkt wraakroepend hard dit te moeten lezen in jullie laatste AEN-nummer: “De 1 % rijkste mensen bezitten bij elkaar net iets minder dan de overige 99 % van de mensheid.” Het doet telkens uitschreeuwen: Waar is toch de God van gerechtigheid en vrede !?  Het Magnificat : “... ik stoot de machtigen van hun trouw, rijken stuur ik weg met lege handen...” En intussen! Hier in KIVU met het teloorgaan van het Virungapark door gewetenloze petroleummaatschappijen weten we ervan.... Moge God de mensheid sparen van het voordurend onaanvaardbaar ongelijk  tussen rijk en arm.
Sta me toe jullie een mail door te zenden over het monopolie van INTERNET. De VS en de EU staan op het punt om de rijkste corporaties het recht te geven om bepaalde delen van het internet sneller te laten laden, en andere websites die hier niet voor kunnen betalen te blokkeren of te vertragen. Het is het einde van het internet zoals wij dit kennen, en de vernietiging van de visie van een democratische informatiesnelweg voor iedereen. De rijkste 1% zou voortaan kunnen bepalen wat wij te zien krijgen op het internet. Voor meer info, zie:
http://www.avaaz.org/en/internet_apocalypse_pa_eu/?bGFVuab&v=34966
Pater André Thijs m.afr.

Vanuit Burkina Faso: In Burkina Faso is een sterke groei van de consumptie van brood en andere voedingsmiddelen die van tarwe zijn gemaakt. In Koudougou is net een bakkerij geopend. En dat terwijl er in Burkina geen tarwe wordt verbouwd! Elk jaar groeit onze afhankelijkheid van geïmporteerd voedsel. Daarom hebben we ons de vraag gesteld wat we daaraan kunnen doen. Er wordt in ons land wel steeds meer maïs verbouwd. Zo is het idee ontstaan om twee Mexicaanse kokkinnen uit te nodigen! Maïs is immers het basisvoedsel in Mexico. Onlangs zijn de vrouwen aangekomen in Koudougou. Na wat experimenten met het aanwezige keukenmateriaal, zijn ze begonnen enkele lokale vrouwen te leren hoe ze tortilla’s kunnen maken. Met een kilo maïs kan je tussen de 30 en 40 tortilla’s maken. Voor de vulling is er een overvloed aan ideeën! We gaan ook hiermee experimenteren om te ontdekken welke recepten het meest in de smaak vallen bij de burkinabè. Ik kan al vertellen dat een tortilla, gedoopt in dégué (een drank gemaakt van giers), zeer wordt gewaardeerd. Ook een vulling met vissaus van onze buurvrouw, die een kraampje heeft op de markt, valt in de smaak. Ze heeft al berekend dat ze voor de prijs van een sandwich twee tortilla’s met vissaus kan verkopen, wat zeker voedzamer is dan die sandwich.
Maurice Oudet m.afr, Koudougou

Tenslotte willen we u in deze Vastentijd wijzen op de campagne van het Ecumenical Advocacy Alliance tegen de achtergrond van de wereldwijde voedselverspilling. Ongeveer een derde van alle voedsel gaat namelijk verloren tijdens productie en transport of door verspilling van consumenten. EAA daagt u uit om zelf actie te ondernemen, in eigen koelkast zogezegd. Zie:
http://www.e-alliance.ch/en/s/news/single/article/2014/03/03/action-alert-fast-for-life-join-the-zero-waste-daily-challenge/
 

Uitgave van Afrika-Europa Netwerk E-mail: cmbr@knr.nl Web www.afrikaeuropanetwerk.nl