Paus pleit voor zorgvuldig beheer

Gepubliceerd op: 11-3-2014 om 10:14 door WvdV. Bron: www.zenit.org/en/articles/39726

ROME - Paus Franciscus heeft een boodschap gestuurd aan de deelnemers aan een internationaal symposium op 8-9 maart getiteld "Het beheer van de kerkelijke bezittingen van de Instituten van Gewijd Leven en de Sociƫteiten van Apostolisch Leven in dienst van de mensheid en de zending van de Kerk."

Volgens de paus wordt onze tijd gekenmerkt door "significante veranderingen en vooruitgang op diverse gebieden, met belangrijke gevolgen voor de mensheid." Maar de vooruitgang heeft vaak bijgedragen aan de opbouw van een economie van uitsluiting en onrecht. "De Instituten van Gewijd Leven en de sociëteiten van apostolisch leven kunnen en moeten actief het beginsel van gratuiteit uitdragen en tonen dat de logica van het geven een plaats heeft in de economische activiteit."Trouw aan het charisma van de stichting en de spirituele erfenis, samen met het eigen doel van ieder instituut, blijven de belangrijkste criteria om het bestuur, het beheer en alle handelingen op elk niveau in het instituut te beoordelen. De aard van het charisma in dergelijke gemeenschappen stuurt hun energie, ondersteunt hun trouw en stuurt het apostolische werk van allen in de richting van de ene missie (Vita Consecrata, 45). "Zorgvuldig toezicht is noodzakelijk om te waarborgen dat de activa van de Instituten slim en op transparante wijze worden beheerd, dat ze beschermd en bewaard worden. Daarbij dient de charismatische - spirituele dimensie gekoppeld te worden aan die van zuinigheid en efficiency, die haar humus heeft in de bestuurlijke traditie van de instituten, die tegen verspilling is en aandacht heeft voor een goed gebruik van de middelen" .


Poster bij gelegenheid van eenjarig pontificaat

Hij voegde eraan toe: "De Instituten van Gewijd Leven en de Sociëteiten van apostolisch leven zijn altijd de profetische stem en de levende getuigen van Christus geweest ... die arm geworden is, zodat wij rijk kunnen zijn." Volgens hem is er geen behoefte aan 'theoretische armoede'', maar aan ''de armoede die we ervaren door het aanraken van het vlees van de arme Christus, in de nederigen, in de armen, de zieken, de kinderen ".