Lezingen Albertinumgenootschap

Gepubliceerd op: 7-3-2014 om 09:27 door WvdV. Bron: http://www.dominicanen.nl/2014/02/als-de-stilte-ga

NIJMEGEN - De vierde cyclus lezingen van het Albertinumgenootschap, in maart en april, gaat over stilte.

In onze samenleving lijkt er weinig plaats te zijn voor stilte. Het is schaars en dus kostbaar; er is veel belangstelling voor. In filosofische en religieuze tradities is er altijd aandacht geweest voor stilte als voorwaarde voor overdenking, rituelen en gebed. Een tijdelijke terugtrekking uit de wereld werd noodzakelijk geacht voor intellectuele verdieping en inkeer tot zichzelf. Vier sprekers over de betekenis van stilte in ons bestaan.
 
13 maart 2014
Waar woorden stil vallen.
Door Dr. Harm Boukema, oud-docent moderne wijsbegeerte, Radboud Universiteit Nijmegen.
 
20 maart 2014
Stilte als bron van religieuze ervaring.
Door Dr. Tjeu van den Berk, oud-docent theologie aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht.

 
Tjeu van den Berk

27 maart 2014
Meer dan wat er staat.
Door Prof. dr. Johan Goud, hoogleraar Religie en zingeving in literatuur en kunst, Universiteit Utrecht.
 
3 april 2014
Stilte als poort
Door Drs. Maurice Knegtel, SotoZen leraar en filosoof.
 
Plaats: Dominicuskerk, Prof. Molkenboerstraat 5 te Nijmegen.
 Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
 
Entree 7 euro per lezing
 
Informatie: 024-3580175 (Margot Niekus) en 024-3228285 (Ans Metz).
 
info@albertinumgenootschap.nl
www.albertinumgenootschap.nl

http://www.dominicanen.nl/2014/02/als-de-stilte-gaat-spreken-lezingen-in-nijmegen/