Bestuur Stichting Echo

Gepubliceerd op: 4-3-2014 om 08:33 door WvdV. Bron: V. Poels

ARNHEM - Stichting Echo, gericht op historisch onderzoek naar vrouwelijke en mannelijke religieuzen in Nederland, heeft sinds vorige week een nieuwe secretaris.

Marieke Smulders, die momenteel bezig is met de geschiedschrijving van de paters SCJ, volgt Joos van Vugt op, die het na  ruim tien jaar tijd vond voor wat anders. Het bestuur is voorts versterkt met Chris Dols, die zich voor de website zal gaan inzetten.

De samenstelling van het bestuur van Stichting Echo is nu als volgt: Vefie Poels (voorz.), Marieke Smulders (secr.), frater Erik Lundgren (penningmeester), en de leden Chris Dols, Joep van Gennip, Liesbeth Labbeke en Marie-Antoinette Willemsen (public relations).

Echo is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt historisch onderzoek naar de geschiedenis van het religieuze leven van vrouwen en mannen in Nederland van ca. 1800 tot heden te initiëren, te stimuleren en te presenteren.

Stichting Echo werd in 1995 opgericht door Marjet Derks, José Eijt en Marit Monteiro. Deze historica’s waren van mening dat in de geschiedschrijving tot dan toe te weinig aandacht bestond voor de betekenis van religie in relatie tot sekse. De wisselwerking tussen geloof en sekse, de betekenis en vormgeving van vrouwelijkheid en mannelijkheid in een religieuze context – dergelijke thema’s kwamen in de traditionele geschiedschrijving nauwelijks aan de orde. Dat tekort was vooral duidelijk in de geschiedschrijving over het geestelijk leven en de werkzaamheden van vrouwelijke religieuzen, waarin nauwelijks aandacht was voor zusters als vrouwen. Evenzo was er nauwelijks aandacht voor mannelijke religieuzen als mannen.

Aanstaande zaterdag vindt de presentatie plaats van het boek In dienst van de zieken. Broeders van Barmhartigheid van St. Joannes de Deo 1875 - 2013. Auteur: José Eijt, een van de oprichters van Stichting Echo. Het onderzoek voor onderhavig boek is verricht op initiatief en onder auspicien van deze Stichting.