''Gerardus Magazine''

Gepubliceerd op: 21-2-2014 om 08:21 door . Bron: H. Erinkveld

WITTEM - In een tijd waarin tijdschriften het moeilijk hebben om overeind te blijven, heeft Klooster Wittem de stap gezet om een geheel vernieuwd magazine uit te geven. ‘Gerardus Magazine’ verschijnt acht keer per jaar en is een rijk geïllustreerd laagdrempelig blad voor mensen in Nederland en Vlaanderen die ‘op hun weg door het leven zoeken naar bezieling en levensoriëntatie’.

Gerardus Magazine is de opvolger van wat in 1920 begon als het ‘Sint Gerardusklokje’, een landelijk contactblad voor pelgrims naar Wittem, het bedevaartsoord van Sint Gerardus Majella. Het blad telt nog altijd 5.500 abonnees. “Een opmerkelijk hoog aantal in vergelijking met andere tijdschriften over geloof en levensbeschouwing”, zegt pater Henk Erinkveld, hoofdredacteur van het blad. “En dat in een tijd waarin kerken leeglopen en er weinig belangstelling lijkt  te bestaan voor geloofszaken.”

Vorig jaar bleek uit een lezersonderzoek dat veel mensen zich nog sterk verbonden voelen met Wittem als pelgrimsoord. De lezers waarderen met name de korte, heldere artikelen, waarin een brug geslagen wordt tussen de oude geloofstraditie en hedendaagse levensvragen. Deze reacties heeft Klooster Wittem doen besluiten om met het tijdschrift door te gaan en er zelfs een nieuwe impuls aan te geven door een geheel nieuwe vormgeving. Naast korte artikelen over het bijbels gedachtegoed komen boeiende mensen aan het woord over hun ervaringen en biedt het blad informatie over ontwikkelingen in kerk en samenleving. Elk nummer bevat een themakatern rond actuele levensvragen. Marinus van den Berg (Rotterdam) en Harrie Brouwers (Voerendaal) schrijven elke keer een column, respectievelijk een verhaal voor kinderen, en er zijn korte  beschouwingen rond kunst en pas verschenen boeken.


                    Cover van GERARDUS 2014/2

Een abonnement op Gerardus Magazine (acht nummers per jaar) kost slechts € 12,- per jaar. Gratis proefnummers zijn o.a. af te halen bij de receptie van Klooster Wittem. Zij zijn ook telefonisch of per mail te bestellen: T: 043-45017413 of E: info@kloosterwittem.nl.

Website