Annulering boekpresentatie

Gepubliceerd op: 19-2-2014 om 11:01 door WvdV. Bron: Uitgeverij TIC

MAASTRICHT - Nog voor verschijning van het boek 'Eerherstel voor broeder Andreas en dokter Verstraelen' worden er beschuldigingen geuit tegenover leden van de werkgroep, die hebben meegewerkt aan het onderzoek naar aanleiding van het rapport van het Openbaar Ministerie over de 37 mogelijk verdachte sterfgevallen in Heel.

De werkgroep heeft daarom de persconferentie afgezegd omdat men niet wil dat de goede bedoelingen en de kritische analyse van de werkgroep overschaduwd wordt door acties van slachtofferorganisaties en anonieme briefschrijvers. De te verwachten ophef zou dan de boodschap wegdrukken.

Leden van de werkgroep zouden zich in het boek opstellen tegenover slachtoffers van seksueel misbruik. Niets is minder waar, stelt de werkgroep: ‘Wij zijn er juist voor dat mensen, die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik, moeten worden bestraft zonder aanzien des persoons. Maar noch het boek, noch het door ons bekritiseerde onderzoek van het OM, heeft iets van doen met de kwestie van het seksueel misbruik door religieuzen,’ aldus de Werkgroep.

De werkgroep als zodanig heeft geen binding met de Katholieke Kerk, noch met het bisdom Roermond en heeft geen opdracht van de Kerk. De werkgroep heeft op eigen initiatief en autonoom gewerkt. Daar waar nodig hebben zij de Kerk niet gespaard. De werkgroep vindt dat iedereen die ten onrechte van strafwaardige betrokkenheid bij 37 sterfgevallen zou zijn beschuldigd door de werkgroep zou zijn verdedigd. Toch menen sommige anoniem blijvende mensen, zonder de inhoud van het boek te kennen, het op voorhand te moeten veroordelen en de integriteit van de schrijvers in twijfel te moeten trekken. De beschuldigingen nemen dermate proporties aan dat de werkgroep heeft afgezien van de geplande presentatie en persconferentie.

De werkgroep komt op voor eerherstel voor broeder Andreas en dokter Verstraelen omdat het OM onzorgvuldig en eenzijdig heeft gerapporteerd in het onderzoek naar de sterfgevallen in Heel. In het boek wordt aangetoond dat Broeder Andreas niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor het overlijden van de jongens en dat de handelingen van dokter Verstraelen verkeerd zijn geïnterpreteerd. De fouten in het rapport van het OM waardoor broeder Andreas en dokter Verstraelen vele jaren na hun dood valselijk en publiekelijk zijn beschuldigd, zonder dat zij zich kunnen verdedigen, hebben gezorgd voor een groot onrecht. Mede door de publicaties in de pers, tengevolge waarvan de publieke opinie negatief is beïnvloed, is er veel onduidelijkheid ontstaan en veel verdriet bij nabestaanden. De werkgroep springt voor hen in de bres.

Titel: EERHERSTEL VOOR BROEDER ANDREAS EN DOKTER VERSTRAELEN

Auteur: Werkgroep Eerherstel        ISBN: 978-90-91561-22-1            Prijs: € 17,50