Open Kloosterdag 2014

Gepubliceerd op: 18-2-2014 om 12:25 door WvdV.

'S-HERTOGENBOSCH - Na het succes van de eerdere Open Kloosterdagen (respectievelijk in maart 2000, in maart 2003, in mei 2006, april 2008 en juni 2012) zal dit jaar voor de zesde keer een landelijke Open Kloosterdag gehouden worden.

Gezien de overwegend positieve reacties van de religieuze gemeenschappen heeft de Konferentie Nederlandse Religieuzen besloten dat er voldoende animo is om zaterdag 10 mei 2014  uit te roepen tot landelijke Open Kloosterdag. Onze Oosterburen doen ook mee. Ook daar is 10 mei de Tag-der-offenen- klöster.

‘Geroepen om te delen' is het KNR-jaarthema voor 2014 en ook met de Open Kloosterdag sluit de KNR hier op aan. Inspiratie daartoe vinden we in de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van paus Franciscus, waarin hij oproept tot een eenvoudige levensstijl en tot solidariteit met de armen. Liever een kerk die verwond en vuil is omdat zij op straat vertoeft, dan een kerk die ongezond is omdat zij zich opsluit in haar eigen veiligheid, aldus de paus. Zijn brief biedt veel stof tot nadenken over de actuele betekenis van vrijwillige armoede.

Jezus waste de voeten van Zijn leerlingen. De Heer raakt betrokken en Hij betrekt de zijnen als Hij neerknielt om hun voeten te wassen. […] Een evangeliserende gemeenschap raakt in woord en daad betrokken bij het dagelijks leven van mensen; zij overbrugt afstanden, is bereid zich zo nodig klein te maken, en omhelst het menselijk leven, raakt het lijdende vlees van Christus in anderen. […] Een evangeliserende gemeenschap staat naast mensen op elke stap van de weg, ongeacht hoe moeilijk dit blijkt te zijn of hoe lang het ook mag duren. (Art. 24) Mijn hoop is dat we ons niet zozeer laten bewegen door de angst van het rechte pad af te raken dan wel door de angst om opgesloten te raken binnen structuren die ons een vals gevoel van zekerheid bieden, binnen regels die ons hardvochtig doen oordelen, binnen gewoontes die ons een gevoel van zekerheid bieden, terwijl er aan onze deur mensen staan te verhongeren en Jezus nooit moe raakt ons te zeggen: “Geef hen iets te eten”. (Mk 6, 37) (Art. 49)

Tijdens de Open Kloosterdag zal deze kern van evangelisch leven centraal staan.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een poster, die de Open Kloosterdag onder de aandacht kan brengen van een breder publiek. Die poster is nog niet gereed. Hieronder de afbeelding van een vorige editie.

De affiche van de vorige Open Kloosterdag