Werkgroep eist eerherstel

Gepubliceerd op: 17-2-2014 om 09:06 door .

HEEL - Op 21 juni 2012 publiceerde het Openbaar Ministerie te Roermond een rapport waarin broeder Andreas van Huize Sint Joseph in Heel in verband werd gebracht met 37 verdachte sterfgevallen. Ook dokter Verstraelen, die als instellingsarts in het tehuis werkte, werd onder verdenking gesteld van vervalsing van overlijdensaktes. De pers in Nederland en België kopte: “Broeder Andreas doodde 37 jongens”.

De leden van de Werkgroep Eerherstel onderzochten, op initiatief van schrijver en onderzoeker Ton van Reen, de zogenaamde ‘moorden’.  Hun bevindingen brengen ongekende feiten aan het licht. Zij constateren ernstige nalatigheden en fouten in het rapport van het Openbaar Ministerie. En tegenover de onkritische houding van de pers laten zij zien dat de verdenkingen onmogelijk waar kunnen zijn. Eerherstel is de titel van hun onderzoek.

De persconferentie én de presentatie van het boek worden gehouden op donderdag 20 februari a.s. om 19.30 uur in Cultureel Centrum Don Bosco in Heel.

De eerste exemplaren van het boek worden aangeboden aan Zuster Marie-Thérèse Verstraelen, de zus van de inmiddels overleden dokter, en Broeder Piet Wolters, overste van de Congregatie van Broeders van de H. Joseph.

Cover van het boek

Werkgroep Eerherstel, Eerherstel voor broeder Andreas en dokter Verstraelen.
ISBN: 978-90-91561-22-1. Prijs: € 17,50.
Uitgeverij TIC. Tel: 043-3262414. E: info@uitgeverijtic.nl www.uitgeverijtic.nl