'Dialoog is essentieel'

Gepubliceerd op: 13-2-2014 om 09:16 door Gerard Moorman. Bron: G. Moorman

'S-HERTOGENBOSCH/ZUNDERT - Aldus Mgr. Carballo op de tweede dag van het bezoek, dat hij samen met mw. Leggio, aan Nederland brengt.

Deze tweede dag  was goed gevuld met ontmoetingen en besprekingen. In de ochtend vond in klooster Mariënburg in Den Bosch een ontmoeting plaats met een delegatie van de bisschoppenconferentie. Van de kant van de bisschoppen namen deel: mgr. Hoogenboom, mgr. Liesen, mgr. Hendriks, mgr. van Burgsteden en mgr. Wiertz. Het bestuur van de KNR werd vertegenwoordigd door br. Cees van Dam, zr. Mary Ringnalda en Patrick Chatelion Counet. De belangrijkste vraag die werd besproken is welke oplossing de voorkeur verdient voor congregaties van diocesaan recht die niet meer in staat zijn uit eigen leden een bestuur te vormen. Een gezamenlijke werkgroep van KNR en bisschoppenconferentie werkt een aantal voorstellen uit die in een later stadium zullen worden voorgelegd aan Rome.

Voor de lunch werd het bezoek uit Rome gastvrij onthaald door de Trappisten van het klooster Maria Toevlucht in Zundert. Na de maaltijd werden mgr. Carballo en mw. Leggio rondgeleid door de gloednieuwe bierbrouwerij van de monniken. Het tweede gedeelte van de middag vertrok het gezelschap weer naar Den Bosch voor een ontmoeting met het bestuur van de KNR die plaats vond in het Franciscushuis van de Kapucijnen. Mgr. Carballo deelde zijn indrukken van zijn bezoek en ging nog wat dieper in op een aantal punten die hem waren opgevallen. Hij liet weten blij te zijn dat hij de situatie van de religieuzen in Nederland direct had leren kennen. Hem viel vooral de nauwe samenwerking met leken op. Hij beseft terdege dat de nieuwe situaties die zich voordoen in Nederland vragen om nieuwe oplossingen. Hij herhaalde wat hij een dag eerder tot de provinciale oversten had gezegd: "Life comes first, not rules". Hij riep de KNR op om zoveel mogelijk in verbondenheid met de bisschoppen naar oplossingen te zoeken. Want als men ter plekke niet tot overeenstemming kan komen, wordt het voor de Congregatie voor de Religieuzen ook moeilijk om beslissingen te nemen, liet hij weten. Dialoog is essentieel, dat was de centrale boodschap. En het is goed te weten dat mgr. Carballo zelf iemand is die dialoog hoog in het vaandel heeft staan.