Platformdag Internationalisering

Gepubliceerd op: 11-2-2014 om 17:25 door eh.

DEN BOSCH - Op donderdag 6 februari 2014 werd voor de vijfde keer een Platformdag rond de Internationalisering van Religieuze Instituten gehouden. Ruim 55 deelnemers waren naar klooster Mariënburg in Den Bosch gekomen om te spreken over het thema ‘vorming en verantwoordelijkheid’.

Na een woord van welkom en een korte bezinningstekst door zr. Mary Ringnalda, was het woord aan Clemens van Kuijk. Hij sprak  over dialoog als gelijkwaardige uitwisseling en hij lichtte het onderwerp van de bijeenkomst toe: vorming, thuisraken in een nieuw land en openstaan voor een nieuwe cultuur, maar ook over de verantwoordelijkheid en de grote uitdaging om jezelf te blijven en je eigen inbreng te geven.

Thuis is waar het hart is….

In de ochtend vertelden twee buitenlandse religieuzen hun verhaal. Zr. Melina Polo ssps kwam ruim 20 jaar geleden vanuit de Filippijnen naar ons land. In het begin moest zij wennen aan alles, de taal, de mensen, de gebruiken en het eten. Maar met hulp van haar medezusters en mensen in de omgeving begon zij zich naar verloop van tijd beter thuis te voelen. Echter, ‘thuiskomen’ is iets wat een langere adem vraagt volgens zr. Melina. Het is een proces wat dieper gaat. Om echt thuis te kunnen komen, was het voor haar belangrijk om naar buiten te gaan. Ze ging vrijwilligerswerk doen en studies volgen. Daarnaast waren de vele bijeenkomsten van KNR, CMBR, AMA en de SSPS en SVD zeer leerzaam. Door hieraan deel te nemen leerde ze ons land en de taal beter kennen Het lange leerproces, dat nog altijd doorgaat, heeft ervoor gezorgd dat zij sterker werd en meer zelfvertrouwen kreeg en nu in staat is om meer en meer  verantwoordelijke taken op zich te nemen. Eindelijk kan ze nu zeggen: ‘Ik ben thuis hier… ik hoor erbij. Jullie mogen mij dan van harte welkom heten!’

Een missionaire kerk

Klemens Hayon, svd kwam ongeveer 12 jaar geleden naar Nederland vanuit Indonesië. In het begin had hij moeite zich thuis te voelen, omdat hij geen duidelijke thuisbasis had van waaruit hij zijn missionaire en pastorale taken kon uitvoeren. Van de congregatie kreeg hij de vrijheid zijn eigen verantwoordelijkheid hierin te nemen en zo vond hij zijn weg, zich baserend op de visie van de SVD als viervoudige dialoog. Ook voor hem waren de taal- en inburgeringscursussen en de verschillende studiedagen heel belangrijk om beter thuis te raken in de Nederlandse situatie. Sinds vorig jaar woont en werkt  hij met twee andere buitenlandse SVD’ers in Duivendrecht en is daar missionair actief vanuit de parochie. Zijn doel is de kerk meer missionair te maken, zodat ze niet alleen naar 'binnen' gericht is maar haar horizon uitstrekt naar de hele wereld en haar noden. Dat ligt ook mooi in de lijn van de oproep van Paus Franciscus.

Vervolgens werd over het dagthema verder gesproken in vijf groepen. Zij kwamen terug met aanbevelingen en adviezen voor RI’s en de KNR m.b.t. de vorming van buitenlandse religieuzen. Hierbij aansluitend vertelde Frans Dokman kort over het vormingstraject voor buitenlandse missionarissen dat het NIM wil gaan opzetten.

Verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen

Voor het middagdeel waren twee advocaten van Everaert advocaten uitgenodigd om te vertellen over de laatste ontwikkelingen rond de wet Modern Migratiebeleid, de tewerkstellingsvergunning en verblijfsvergunningen. Dit blijft een ingewikkelde problematiek die nog altijd veel vragen oproept. De dag werd afgesloten met een drankje om na te praten en specifieke vragen te stellen aan de advocaten en Janneke Doe, de juridisch medewerkster van de KNR.

Het volledige verslag van de dag, met de inleidingen van de sprekers en de complete informatie van Evereart advocaten, is verkrijgbaar bij de KNR. Mail naar cmbr@knr.nl

Groepsgesprek IRI 2014

Pater Klemens Hayon en broeder Gerard Mathijsen tijdens de groepsgesprekken

Everaerd advocaten IRI 2014

De advocaten van Everaert beantwoorden de vele vragen.