Bezoek 'Congregatio' aan Nederlandse religieuzen

Gepubliceerd op: 12-2-2014 om 09:54 door WvdV.

'S-HERTOGENBOSCH - Op uitnodiging van de KNR zijn twee functionarissen van de Vaticaanse Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en de Sociƫteiten van Apostolisch Leven (CICLSAL), kortweg 'Congregatie voor de Religieuzen', enkele dagen op bezoek in Nederland.

Paus Franciscus heeft kort na zijn aantreden op 6 april 2013 José Rodríguez Carballo, die tot dan toe minister generaal van de minderbroeders franciscanen was, benoemd tot secretaris van CICLSAL. In deze functie is hij na de prefect, de Braziliaanse kardinaal João Bráz de Aviz, de ‘tweede man’ van deze congregatie. Monseigneur Carballo wordt vergezeld door dr Daniela Leggio, office manager van de Congregatio.

Op dinsdag 11 februari vond er (onder meer) een ontmoeting plaats van beide gasten met de hogere oversten, die hiertoe naar de Verkadefabriek waren gekomen. In een bomvolle zaal heette KNR-voorzitter broeder Cees van Dam de gasten van harte welkom en na een korte introductie gaf hij het woord aan de secretaris.

Evangelisch appèl tot radicaliteit

Monseigneur Carballo begon zijn presentatie met de franciscaanse groet: De Heer geve U vrede. Hij zei verheugd te zijn over de uitnodiging voor deze ontmoeting, vooral om te kunnen luisteren naar de Nederlandse religieuzen. In zijn visie op hedendaags religieus leven rekent hij zichzelf tot de categorie der realisten, die erkent dat we ons in een tijd van crisis bevinden. Crisis is in zichzelf niet goed of slecht; het is een fase waarin adequate beslissingen genomen moeten worden. Het is een tijd voor hoop, hoop die we stellen in God. Het is ook een tijd van geloof. Er zijn landen met veel, landen met weinig of landen met heel weinig roepingen. Ten aanzien van roepingen moeten we uiterst alert zijn, opdat religieus leven geen toevlucht wordt voor mensen, die er niet geschikt voor zijn. Neem de tijd om het inzicht te laten rijpen en verwar bekeringservaringen bijvoorbeeld niet met roeping. Heb zorg voor een goede christelijke vorming en besteed daarbij speciaal aandacht aan het hanteren van affectiviteit en seksualiteit. We staan voor een tijd van herbronning van religieus leven, refoundation. Daarbij gaat het om creatieve trouw in het hier en nu. Wat zouden onze stichters en stichteressen hic et nunc doen?  Het antwoord op die vraag houdt een evangelisch appèl tot radicaliteit in. Herbronning vraagt om heroverweging van - met name - onze mentale structuren en om een drievoudige keuze. Naast de keuze om Christus centraal te stellen, gaat het om het onderscheid tussen fundamentele en secundaire aspecten van religieus leven en om een missionair bestaan: Ga uit, treed naar buiten.

Jaar van het Geconsacreerde Leven

De prefect van de ‘Congregatie voor de Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven’, kardinaal João Braz De Aviz, heeft eerder deze maand officieel het Jaar van het Geconsacreerde Leven aangekondigd. Paus Franciscus had daarover al tijdens zijn ontmoeting met de Unie van Algemene Oversten in november van het verleden jaar gesproken. Monseigneur Carballo lichtte de doelstellingen van het Jaar van Godgewijd leven toe. De doelstellingen zijn ontleend aan Novo Millennium Ineunte, de apostolische brief van Johannes Paulus II uit 2001:

  • Bezie het recente verleden met respect en in dankbaarheid. Velen beschouwen bijvoorbeeld Vaticanum II als oorzaak van de crisis waarin we verkeren. Maar voor ons staat Vaticanum II niet ter discussie.
  • Leef het heden gepassioneerd en niet lauw of halfslachtig.
  • Omarm de toekomst met hoop. Hopend op Hem die in ons leven centraal staat en voor wie niets onmogelijk is.

Het Jaar van het Geconsacreerde Leven zal in oktober van dit jaar beginnen met de 50-ste verjaardag van de uitvaardiging van het ‘Lumen Gentium’ en zal besluiten met de 50-ste verjaardag van het conciliedecreet ‘Perfectae caritatis’ over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven. Er zijn diverse activiteiten in voorbereiding, zoals een week voor vormingsverantwoordelijken, een bijeenkomst voor jonge religieuzen: postulanten, novicen en tijdelijk geprofesten en een congres over (de theologie van) het religieuze leven, net als in 2004. Wij willen graag dat ieder land, iedere regio dit jaar goed voorbereidt, om het te vieren en tot een jaar van genade te laten worden voor het religieuze leven.

Uitwisseling

In de levendige uitwisseling met de zaal schroomden de oversten niet om tal van prangende vragen op tafel te leggen. Vragen ten aanzien van de regels voor de clausuur, de oplossingen voor afnemende bestuurskracht, de (trage) respons vanuit de congregatio, de visie op Evangelii Gaudium, de contacten met de bisschoppen, de vorming. Op de vraag naar de visie van dottoressa Daniela Leggio op haar bijdrage aan de herstichting van het religieuze leven in de wereld reageerde zij met een wedervraag. Volgens haar moet ieder zichzelf de vraag stellen: wat is voor mij de opdracht die ik hier en nu te vervullen heb? Zij constateerde dat er in Nederland veel vragen leven rond het recht: wat is toegestaan en wat niet? Maar die vragen dreigen hun doel voorbij te schieten, want wettelijke regels zijn vooral bedoeld om het leven richting te geven. Het recht moet vooral dienstbaar zijn aan het doorleven van het charisma van al die verschillende Instituten van Gewijd Leven en Gemeenschappen van Apostolisch Leven.

Bezoek Mgr. carballo