''Broeder in tijden van secularisatie''

Gepubliceerd op: 5-2-2014 om 08:44 door WvdV. Bron: F. Wils fic

AMSTERDAM / MAASTRICHT - Onlangs verscheen onder deze titel een boek van de hand van broeder Avellinus Janssens en Ine Molenkamp. De auteurs beschrijven in deze publicatie de levensloop van broeder Janssens en de ontwikkelingen in het religieuze leven in de periode 1950-2010.

Een impressie in enkele citaten uit het boek

Met mijn eeuwige professie werd ik geconfronteerd toen ik student
was in 1968. Het was een tijd van onzekerheid en twijfel. Tot nu
toe was ik min of meer automatisch door de verschillende stappen
van het religieuze leven gegaan. Het was eigenlijk als op school:
elk jaar een volgende klas. Maar deze stap was totaal anders. Wat
moest ik doen?

Omslag van het boek

Ik houd me aan het woord uit de Schrift: ‘Al zijn uw zonden als
scharlaken zo rood, mijn liefde overwint alles.’
Want God is mens geworden. Hij heeft zoals wij hier rondgelopen.
Ik trek met op aan de verhalen uit de bijbel: …want als dat God
is dan is God liefde. Ik luister naar het verhaal van de overspelige
vrouw, het verhaal van de barmhartige Samaritaan, het verhaal van
de verloren zoon. Daaruit komt mijn Godsbeeld naar voren en voor
die God hoef ik niet bang te zijn. Ik haal mij de levende God voor
ogen. Hij is mens geworden. En wees daar maar eens bang voor.
Als je dat vergelijkt met hoe we als kind geestelijk zijn mishandeld
met de oude godsbeelden… Ik moet er niet aan denken en herinner
me de woorden ‘durf los te laten’. Ik voeg er aan toe: kijk uit
naar het nieuwe.

In geloof wil ik het volgende aanvaarden: de congregatie heeft niet
het eeuwige leven en is een middel (geweest) om in dienst van de
kerk te staan. De kerk kan bogen op de belofte van Christus dat Hij
met haar zal zijn tot het einde der tijden. Uit de historie weten we
dat ze door tientallen schisma’s en crises is verscheurd en telkens
opnieuw tot leven kwam. Ik geloof dat zowel de kerk als het religieuze
leven zullen voortbestaan maar wel op een heel andere manier
en waarschijnlijk als een kleine groep van desem in de massa.

Nu zou mijn aandacht uitgaan naar ‘een goed mens zijn’. Ik ben
niet als broeder geboren maar als mens. Ik kan geen goed broeder
zijn als ik geen goed christen ben. Het woord katholiek wil ik niet
gebruiken. Ik kan geen goed christen zijn als ik niet op de eerste
plaats goed mens ben. Met dat proces ben ik nog steeds bezig.
Die andere stap heb ik nog niet gemaakt. Ik ben nog steeds bezig
te proberen elke dag goed mens te zijn. Dat gaat met vallen en
opstaan. Dat is volgens mij een goed broeder zijn.

"Broeder in tijden van secularisatie" is uitgebracht in eigen beheer en is beperkt beschikbaar in de boekhandel. Het boek is te bestellen door te mailen naar boekavellinus@gmx.co.uk of door direct het verschuldigde bedrag over te maken naar NL09INGB 0683662066 van Stichting Nederland FIC onder vermelding van ''gift boek Avellinus''. De prijs van het boek bedraagt 22,50 en de verzendkosten zijn 3,60 binnen Nederland.

Meer informatie?: www.broedersvanmaastricht.nl