Op Doortocht

Gepubliceerd op: 1-2-2014 om 07:59 door WvdV.

HEERLEN - Vijfenveertig jaar geleden zette een kleine groep karmelietessen in Heerlen een revolutionaire stap door van het klooster Flos Carmeli aan de Putgraaf te verhuizen naar een paar gewone huizen aan de Palestinastraat in een nieuwbouwwijk.

Daar zochten ze naar wegen om hun roeping als karmelietes op een eigentijdse wijze vorm te geven door een plek te zijn van bezinning, gebed en stilte. Ze noemden hun nieuwe onderkomen Karmel Titus Brandsma, naar een van de grote inspiratoren van hun religieuze leven.

Het jubileum van deze gemeenschap vormde de aanleiding voor het schrijven van Op Doortocht. Karmel Titus Brandsma, Heerlen. Het boek is opgebouwd uit twee delen.

Deel 1 is de biografie van een kleine leefgroep die zowel verbonden is met de Orde van de Karmel als geïntegreerd in de samenleving. Aan de hand van tien hoofdstukken wordt een beeld geschetst van het dagelijks leven van de zusters, hun parttime werk buitenshuis, hun betrokkenheid bij de wijk en de parochie. Er wordt aandacht besteed aan de historische achtergrond van de Karmel en aan de inspiratiebronnen waaruit de zusters putten, waaronder het gedachtengoed van Titus Brandsma en Teresa van Avila. Een rode draad vormt het proces, de ontwikkeling, die de zusters vanaf de jaren zestig tot op heden doormaken: immer op zoek naar God, naar de medemens en naar zichzelf.

Deel 2 bestaat uit verhalen van mensen die hen vanaf het prille begin, in 1968, gevolgd hebben. Sommigen van hen maakten de eerste groeijaren mee en ondersteunden de zusters door de jaren heen op verschillende manieren: door mee te denken, mee te praten en mee te doen, maar ook door samen te bidden, samen te komen en samen te zíjn.

Voormalig KNR-voorzitter Tjeu Timmermans O.Carm. noemt het boek ‘een mooi tijdsdocument.’
Op Doortocht is te koop voor 10 euro per stuk (12,50 inclusief verzendkosten).
Meer informatie: miriamrobertz@kpnmail.nl

De schrijfster van Op Doortocht, Denise de Costa, wijdde diverse boeken aan de vraag hoe vrouwen zin geven aan hun bestaan. Zij promoveerde op een proefschrift over Anne Frank en Etty Hillesum. Zij woont in een voormalig klooster in ’s-Hertogenbosch en publiceerde daarover Wonen in een klooster. Clarissen, Theresiaantjes, gastarbeiders en kunstenaars.

www.denisedecosta.nl