Nieuw bestuur Kanunnikessen van het Heilig Graf

Gepubliceerd op: 31-1-2014 om 08:59 door WvdV.

MAARSSEN - Eerder deze maand zijn in de Emmauspriorij verkiezingen geweest.

Het nieuwe bestuur van de Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf wordt thans gevormd door:

Zr.Mirjam Hoogenbosch - priorin
zr.Margareth Barenbrug - raadslid / subpriorin
zr.Christa van Deventer - raadslid

De huidige Priorij Emmaus is een stichting van Priorij Jeruzalem te Turnhout. De Nederlandse stichting werd in 1939 autonoom en vormde van toen af een zelfstandige Priorij van het Heilig Graf. Zij was gevestigd in Nijmegen, in het huis "De Wolfskuil". Door oorlogsperikelen was de communiteit gedwongen om op verschillende locaties te wonen. In 1957 verhuisde zij naar Maarssen, waar zij zich op het landgoed Doornburgh vestigde. In 1966 werd de bouw van de Priorij in Maarssen voltooid. Op 28 april 1966 werd de Priorij plechtig ingewijd door Bernardus Kardinaal Alfrink, aartsbisschop van Utrecht, en werd de Kerk van 's Heren Verrijzenis geconsacreerd. De Priorij kreeg de naam: Priorij Emmaus.

In 1949 stichtte de communiteit een klooster in Brazilie. In 1990 werd deze gemeenschap een autonome Priorij.

In 1952 zond de communiteit vijf zusters naar de St.Trudo-abdij in Brugge, om samen met zusters uit Turnhout  deze abdij nieuw leven in te blazen. De fusie tussen de abdij en de Orde van het Heilig Graf slaagde, en de St.Trudo maakt sinds 1954 deel uit van de Orde van Kanunnikessen van het Heilig Graf.