Internationalisering religieus leven

Gepubliceerd op: 24-1-2014 om 11:39 door G. Moorman. Bron: E.OptHoog

'S-HERTOGENBOSCH - Op donderdag 6 februari 2014 houdt de CMBR weer een platformbijeenkomst IRI voor religieuzen in Nederland die betrokken zijn bij de komst van buitenlandse leden naar hun provincie. De bijeenkomst biedt hen de mogelijkheid om met elkaar ervaringen en ideeƫn uit te wisselen over zowel praktische als principiƫle aspecten rond internationalisering.

Het thema van de platformbijeenkomst is  ‘Vorming en verantwoordelijkheid’. Religieuzen in Nederland staan allemaal voor de uitdaging om de dialoog aan te gaan met de moderne samenleving. Want alleen in dialoog kan onze missie vruchtbaar gestalte krijgen. Religieuzen die uit het buitenland komen zien zich daarbij geconfronteerd met obstakels: het leren van een andere taal en cultuur – hun vorming. Maar ze brengen ook een stuk eigenheid mee die ze kunnen inzetten in hun missie in Nederland – hun verantwoordelijkheid. Daarmee verrijken ze het leven en de missie van de religieuzen in Nederland.
Dhr. Clemens van Kuijk, oud-missionaris in Kameroen en lange tijd werkzaam geweest in de geestelijke gezondheidszorg in Nederland zal het thema inleiden. Vervolgens zullen zr. Melina Polo s.sp.s. en p. Klemens Hayon s.v.d., twee ‘nieuwe missionarissen’ die al langere tijd in Nederland zijn, vertellen hoe ze gaandeweg hun missie in Nederland vorm zijn gaan geven en hoe hun vorming in Nederland daarbij heeft geholpen. Frans Dokman biedt informatie over de opleiding voor nieuwe missionarissen in Nijmegen. In het middaggedeelte zullen een medewerker van advocatenbureau Everaerts en Janneke Doe, juridisch medewerker van de KNR, ingaan op de plichten van religieuze instituten in het kader van het Modern Migratiebeleid.

Platformbijeenkomst  Internationalisering  Religieuze  Instituten
Datum:   6 februari 2014
Locatie:  Klooster Mariënburg, St.-Janssingel 92
Thema:  VORMING EN VERANTWOORDELIJKHEID
   Voorbereiding en missie van ‘nieuwe missionarissen’ in Nederland