Eenjarig bestaan Wereldvrouwenhuis

Gepubliceerd op: 20-1-2014 om 06:48 door WvdV. Bron: www.wereldvrouwenhuis.nl

NIJMEGEN - Wereldvrouwenhuis Mariam biedt tijdelijke opvang en begeleiding aan dakloze vrouwen met gezondheidsproblemen, die geen verblijfspapieren hebben.

Zij krijgen gedurende drie maanden persoonlijke en medische begeleiding en een activiteitenprogramma. De opvang is gericht op het versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid. Ze ontwikkelen een netwerk en leren vaardigheden om na de opvang zelfstandig verder te kunnen. Het uitgangspunt is dat vrouwen zelf verantwoordelijk blijven voor hun leven en onafhankelijk.

De stichting beschikt over twee huizen onder één kap waar ruimte is voor zeven vrouwen. Jaarlijks betekent dit opvang voor ongeveer 25 vrouwen. In januari 2013 is gestart met een pilot. Alle activiteiten worden georganiseerd en begeleid door vrijwilligers. Er zijn geen betaalde krachten.

De gezamenlijke religieuzen, verenigd in de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR), vinden het belangrijk om kwetsbare gemarginaliseerde mensen te steunen en hebben daarom aan dit initiatief een startsubsidie verstrekt.

Op 2 februari viert het Mariamhuis het eenjarig bestaan: meer informatie.