Overlijden zuster Renée Geurts

Gepubliceerd op: 3-1-2014 om 13:15 door WvdV.

'S-HERTOGENBOSCH - Het tweede etmaal van het nieuwe jaar bracht het schokkende bericht van het plotselinge overlijden van zuster M. Renée Geurts (1942 – 2014).

Zuster Renée trad in 1964 in bij de Zusters van Liefde te Tilburg. Vol overgave heeft zij zich ingezet voor de zendingsopdracht van deze congregatie. Zij was gedurende  enkele jaren werkzaam in het basis- en voortgezet onderwijs en daarna werd zij adjunct directrice van Huize Nazareth in Venlo. Van 1982 tot 2000 was zij bestuurslid van de Nederlandse Provincie van de Zusters van Liefde en vanaf die periode was zij ook actief op vele terreinen buiten de congregatie. Ze was gedurende verschillende termijnen bestuurslid van de Stichting Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen (SNVR). In KNR-verband maakte ze deel uit van de Commissie Communicatie en van de jury, die de criteria voor de Religieuzenprijs heeft ontwikkeld en de nominaties heeft beoordeeld. Kenmerkend voor haar in alle functies waren de vastberaden inzet en toewijding die zuster  Renée koppelde aan ontvankelijkheid voor de standpunten en beweegredenen van anderen. In 2012 werd zij opnieuw tot bestuurslid van de Nederlandse provincie van de congregatie gekozen. Deze taak vervulde zij in combinatie met diverse andere activiteiten. Zij was voorzitter van de KNR-Commissie Missionaire Beweging Religieuzen (CMBR).  Voorts was zij als bestuurslid betrokken bij de Ongeschoeide Karmelietessen en zette zij zich binnen de Vincentiaanse Familie onder meer in voor de Leergang Sociale Spiritualiteit en voor Vincentiustochten, die voerden langs de belangrijke plekken waar Vincentius a Paolo zijn barmhartigheid heeft getoond.

Zuster Renée tijdens de uitreiking van de Religieuzenprijs

Zuster Renée Geurts was een bijzondere vrouw. Haar vermogen zich te laten raken door onrecht en door inspiratie van anderen leek nimmer aan slijtage onderhevig. Steeds opnieuw maakte het besef van onrecht aan anderen aangedaan haar boos en strijdlustig. Haar drang om aktie te ondernemen leidde echter nooit tot onverzoenlijkheid. Zij was slim, doortastend, energiek, attent, mild en liefdevol. Zuster Renée Geurts zal ook in KNR-kringen zeer node worden gemist. Moge zij nu vrede vinden in de armen van de Eeuwige.