Speling over lezen

Gepubliceerd op: 3-1-2014 om 08:33 door .

- Het nieuwste nummer van het tijdschrift Speling (2013/4) gaat in op diverse aspecten van lezen.

Is er nog iets dat lijkt op lezen als oefening voor de ziel, als lectio divina?
Die heeft vanouds twee gestalten. De eerste is de ruminatio waarbij gekauwd wordt op korte stukjes tekst. Hierbij is herhaling belangrijk. De tweede is de lectio continua, waarbij het gaat om de groeiende samenhang. Hoe is dit te vertalen naar het nú?

De populariteit van leesgroepen laat de behoefte zien om ook samen te spreken over het gelezene. Dat is een moderne spirituele praktijk. Het gaat in die gesprekken niet over de compositie van een roman, literatuuropvattingen of filosofische begrippen. Vaak is het eigenlijke focus: Waar heeft het gedicht, verhaal of betoog mij (ons) geraakt? Tot welke bezinning brengt ons deze tekst?

In dit nummer onder meer:

 Digitaal lezen en de toekomst van onze geletterde mentaliteit – Adriaan van der Weel
 
 De lezer als verliezer – Désanne van Brederode
 
 Dat ene Woord – Flitsen van geestelijk lezen – Thomas Quartier
 
 Stille tijd houden – Annemarieke van der Woude
 
 De leesclub als spirituele werkplaats – Peter Nissen
 
 De hoofdletter ‘B’ van Lezen – Cia van Woezik
 
 Lezen als een mystieke weg – Hein Blommestijn

Meer info