Ursulinen van Bergen

Zusters Ursulinen van Bergen

Postadres:
Adres: Nesdijk 31
Postcode: 1861 MG
Plaats: BERGEN
 
Bezoekadres:
Adres: Nesdijk 31
Postcode: 1861 MG
Plaats: BERGEN
 
Telefoon: 072 - 5894241
Fax: 072 - 5899752
E-mail: secretariaat@ursulinenvanbergen.nl


De Zusters Ursulinen van Bergen maken deel uit van de Mericiaanse familie, de verschillende gezelschappen die zijn voortgekomen uit de Compagnia di Sant’Orsola, die in 1535 werd gesticht door Angela Merici in het Noord-Italiaanse Brescia. Het was het eerste gezelschap dat vrouwen een mogelijkheid bood tot religieus leven in gemeenschapsverband, zonder geloften of intrede in een klooster.

Ondanks Angela’s bedoeling dat de leden van het gezelschap hun gewone leven en werk zouden voortzetten en zich niet door een habijt van andere vrouwen zouden onderscheiden, werd na het concilie van Trente de kloosterregel ingevoerd. Ook vandaag zijn er kringen van leken die zich geïnspireerd weten door Angela Merici en de Ursulinen, met name in de Verenigde Staten. Vrouwen die zelfbewust haar plaats in de geloofstraditie innemen, ontdekken in Angela Merici een waardige en inspirerende voorgangster. De Zusters Ursulinen van Bergen hopen rond de spiritualiteit en geschiedenis van Angele Merici ook in Nederland mensen bij elkaar te brengen die in de wereld van vandaag leven vanuit het verlangen naar God en een waardig leven voor allen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Will Verhoef, beleidsmedewerkster van de congregatie. In ‘Zorgen in Godsnaam’ beschrijft de historica José Eijt honderd jaar geschiedenis van de Ursulinen van Bergen. Het leven van de Zusters staat vanouds in het teken van zorg, voor anderen. voor elkaar, voor een wereld waar mensen waardig leven mogen. Naast de kerkelijke en maatschappelijke ontwikkelingen op het betreffende zorgterrein, is veel plaats ingeruimd voor de ervaringen van de zusters zelf, zodat een tijdsbeeld ontstaat waarin het persoonlijke en het historische betoog elkaar aanvullen. Het boek is te bestellen bij de congregatie. 'Dit gaat nooit meer over’ is een videodocumentaire waarin in drie interviews met zusters gepoogd wordt het verlangen te peilen dat aan het toegwijde leven ten grondslag ligt. De video (60 min) leent zich als opening voor een groepsgesprek rond religieus verlangen.