Redemptoristinnen o.ss.r – Klooster Mariëndaal

Postadres:
Adres: Partijerweg 6
Postcode: 6286 AL
Plaats: WITTEM
 
Bezoekadres:
Adres: Partijerweg 6
Postcode: 6286 AL
Plaats: WITTEM
 
Telefoon: 043 4501297
E-mail: zrs.redemptoristinnen@planet.nl


In het Zuid-Limburgse plaatsje Partij Wittem ligt het klooster Mariëndaal.

Redemptoristinnen Mariendaal 02Daar leven de zusters Redemptoristinnen  sinds 7 oktober 1850.
Als je aanbelt wordt de deur geopend door een zuster in een habijt van een dieprode kleur.
Deze kleur herinnert aan de eindeloze liefde van God voor de mensen op grond waarvan Hij Zijn Zoon als mens naar de aarde heeft  gezonden.

Toch zal je deze zusters nergens  zomaar tegenkomen.
Zij leven in een slotklooster; verborgen voor de wereld als bruid van Christus,  tot heil van de wereld.
Heel hun leven, hun gebed, hun arbeid mogen zij verenigen met het leven van Christus, hun
Redemptoristinnen Mariendaal 04 Verlosser.

Zo mogen zij naar de bedoeling van de Eeuwige Vader een viva memoria, een levende gedachtenis zijn van Zijn geliefde Zoon.
Zuster Maria Celesta van de Allerheiligste Zaligmaker (Giulia Crostarosa 1696-1755) heeft voor haar geestelijke dochters deze  bedoeling neergeschreven in de Regels van de Allerheiligste Zalig
maker.

Mocht je je aangesproken voelen tot deze roeping of kennis willen maken met deze zusters,  dan kun je contact opnemen met:
Moeder Maria Joanna, Partijerweg 6, 6286 AL WITTEM.

Tel.: 043 4501297 of Mailadres

Redemptoristinnen Mariendaal 03