Broeders van Amsterdam

Broederscongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten

Postadres:
Adres: Rijnsburgerweg 4-E 70
Postcode: 2215 RA
Plaats: VOORHOUT
 
Bezoekadres:
Adres: Rijnsburgerweg 4-E 70
Postcode: 2215 RA
Plaats: VOORHOUT
 
Telefoon: 0252 - 221333
E-mail: csd@erfgoedcongregatie.nl


Het doel van de congregatie

Het doel van de congregatie is haar leden in overeenstemming met Inspirerende Regel en Constituties een leven te doen leiden volgens de evangelische raden en deel te nemen, in de ruimste zin van het woord, aan:

  • opvoeding en onderwijs, in het bijzonder aan kansarme jeugd;
  • werken op sociaal, cultureel en godsdienstig gebied;
  • missie- en ontwikkelingswerk, vooral in gebieden waar de behoeften bijzonder groot zijn;
  • de zorg voor levensonderhoud, verzorging en zo nodigverpleging van de leden van de congregatie;
  • solidariteit met andere orden en congregaties;
  • andere taken die de tijd en de situatie vragen.