Arme Dienstmaagden van Jezus Christus

Arme Dienstmaagden van Jezus Christus

Postadres:
Adres: Molenstraat 44
Postcode: 6161 CV
Plaats: GELEEN
 
Bezoekadres:
Adres: Molenstraat 44
Postcode: 6161 CV
Plaats: GELEEN
 
Telefoon: 046 - 4789500
Website: http://www.advjc.nl
E-mail: srhermana@hotmail.com


De Congregatie van de Arme dienstmaagden van Jezus Christus is in 1859 gesticht door Katharina Kasper, een eenvoudig boerenmeisje uit het Westerwoud. Haar ideaal was dienstbaar te zijn aan mensen, die in geestelijke of lichamelijke nood verkeerden. Weldoende ging zij rond in het kleine dorpje Dernbach, waar moeders soms ziek te bed lagen en kinderen niet verzorgd konden worden. Dit voorbeeld werkte aanstekelijk en een aantal jonge meisjes sloot zich bij haar aan. 15 Augustus 1851 was de dag waarop Katharina samen met vier gezellinnen in handen  van Bisschop Peter Joseph Blum haar kloostergeloften aflegde. Dit was het begin van de Congregatie van de Arme dienstmaagden van Jezus Christus. Tot op heden voelen jonge mensen zich geroepen om, in de geest van Maria Katharina, zich in te zetten voor het heil en het welzijn van de medemens. Behalve in Duitsland is de Congregatie werkzaam sinds 1875 in Nederland. Snel vestigden de zusters zich ook in  Amerika, Engeland, India, Mexico, Brazilië, Kenia en Nigeria. De zusters werken in scholen, ziekenhuizen, en  in de wijkverpleging, bij  de opvang van vluchtelingen, en doen pastoraal en sociaal werk. Zij staan open voor de noden van de tijd. Al wordt het ledenaantal in West-Europa kleiner en de leeftijdsgrens hoger, toch trachten  de zusters het vuur onder de as brandend te houden. De Nederlandse provincie ging in 2013 terug naar haar wortels, door opnieuw te starten met de ziekenzorg. “Stichting Katharina Kasper, Menslievende Zorg,” waar de mens centraal staat.  De Stichting biedt: Verpleging, verzorging, kind- en jeugdzorg, begeleiding volwassenen en dagopvang. Sinds vele jaren bestaat de mogelijkheid om zich als leek aan de Congregatie te binden. De geassocieerde persoon deelt dan mee in de zending van de Congregatie van de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus en komt regelmatig bij elkaar voor geloof en bezinningsdagen.