Arme Dienstmaagden van Jezus Christus

Arme Dienstmaagden van Jezus Christus

Postadres:
Adres: Molenstraat 44
Postcode: 6161 CV
Plaats: GELEEN
 
Bezoekadres:
Adres: Molenstraat 44
Postcode: 6161 CV
Plaats: GELEEN
 
Telefoon: 046 - 4789500
Fax: 046 - 4748695
Website: http://www.advjc.nl
E-mail: Zrignatia@wish.net


De Congregatie van de Arme dienstmaagden van Jezus Christus is in 1851 gesticht door Katharina Kassper, een eenvoudig boerenmeisje uit het Westerwoud. Haar ideaal was dienstbaar te zijn aan mensen, die in geestelijke of lichamelijke nood verkeerden. Weldoende ging zij rond in het kleine dorpje Dernbach, waar moeders soms ziek te bed lagen en kinderen niet verzorgd konden worden. Dit voorbeeld werkte aanstekelijk en een aantal jonge meisjes sloot zich bij haar aan. 15 augustus 1851 was de dag waarop Katharina samen met vier gezellinnen in handen  van Bisschop Peter Joseph Blum haar kloostergeloften aflegde. Dit was het begin van de Congregatie van de Arme dienstmaagden van Jezus Christus. Tot op heden voelen jonge mensen zich geroepen om, in de geest van Moeder Maria Katharina, zich in te zetten voor het heil en welzijn van de medemens. Werden in de loop der jaren scholen, ziekenhuizen, wijkverpleging en bejaardenzorg het werkterrein van haar navolgsters, thans zetten zij zich in voor de opvang van vluchtelingen, hulp aan verhandelde vrouwen en vele andere hedendaagse noden. Behalve in Duitsland is de internationale congregatie werkzaam in Amerika, India, Mexico, Engeland, Brazilië en sinds 1875 ook in Nederland. Al wordt het ledenaantal in West-Europa kleiner en de leeftijdsgrens hoger, toch trachten  de zusters het vuur onder de as brandend te houden. Sinds meerdere jaren bestaat de mogelijkheid om zich als leek aan de Congregatie te binden. De geassocieerde deelt dan mee in de zending van de Congregatie van de Arme Dienstmaagden van Jezus Christus.