Vrouwen van Bethanië

Vrouwen van Bethanië

Postadres:
Adres: Stadhouderslaan 37
Postcode: 3583 JC
Plaats: UTRECHT
 
Bezoekadres:
Adres: Stadhouderslaan 37
Postcode: 3583 JC
Plaats: UTRECHT
E-mail: vrouwenvanbethanie@kpnmail.nl


Geloofsgesprekken, bezinningsavonden, oecumene. Onder andere in De Beiaard in Utrecht.