Webinar: Fratelli Tutti, een hartstochtelijk pleidooi voor universele broederschap

Op 29-1-2021 in ONLINE

Op 4 oktober jl. verscheen de encycliek Fratelli Tutti. Om de boodschap van deze encycliek beter bekend te maken, organiseert de Laudato Si-werkgroep Nederland in samenwerking met Vastenactie een webinar op vrijdag 29 januari, van 14.00 u. tot 16.15 u.

Fratelli Tutti - een hartstochtelijk pleidooi voor universele broederschap

In zijn nieuwste encycliek Fratelli Tutti werkt Paus Franciscus typisch franciscaanse thema’s uit als barmhartigheid, respect voor andersgelovigen en inzet voor vrede en verzoening. Het vormt daarmee een prachtig tweeluik met zijn eerdere encycliek Laudato Si uit 2015, waarin de franciscaanse verbondenheid met de schepping centraal staat. Paus Franciscus daagt ons in zijn nieuwe encycliek uit om na het crisisjaar 2020 te werken aan een mondiale samenleving waarin kwetsbare groepen de kans krijgen om een waardig leven te leiden en om er gezamenlijk voor te zorgen dat er toekomst is voor de generaties die na ons komen. Hij biedt ons een hoopvol perspectief.

Sprekers

Mgr. Gerard de Korte, voorzitter van de Laudato Si-werkgroep, zal een algemene inleiding houden over de nieuwe encycliek. Pater Theo van Adrichem ofm spreekt over het belang van interreligieuze dialoog in de 21e eeuw. Prof. dr. Fred van Iersel zal ingaan op de vernieuwing van het kerkelijk denken over oorlog en vrede in de nieuwe encycliek. Kleine Zuster Els van Jezus zal vertellen hoe de universele broederschap van de zalige Charles de Foucauld nu wordt beleefd.

Het webinar is gericht op actieve kerkleden: parochianen, leden van religieuze instituten en leden van katholieke lekenbewegingen. Deelname is gratis. Aanmelden via info@vastenactie.nl

Programma

13.50 u.: Deelnemers kunnen inloggen

14.00 u.: Welkom door Peter van Hoof, directeur Vastenactie en moderator van het webinar

14.05 u.: Toespraak mgr. Gerard de Korte: Fratelli Tutti, een algemene inleiding

14.25 u.: p. Theo van Adrichem ofm: Fratelli Tutti en interreligieuze dialoog. Over het belang van interr. dialoog in de 21e eeuw

14.45 u.: Prof. dr. Fred van Iersel: Fratelli Tutti en de vernieuwing van het kerkelijk denken over oorlog en vrede

15.05 u.: Pauze

15.10 u.: Zr. Els Huitinga, Kleine Zusters van Jezus: Fratelli Tutti en universele broederschap

15.30 u.: Groepsgesprekken

15.55 u.: Korte terugkoppeling vanuit elke groep

 16.05 u.: Mededelingen 

16.15 u.: Sluiting

logo werkgroep laudato si voor web
De Laudato Si' Werkgroep Nederland is een initiatief van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen.

 

Terug naar de agenda Terug naar de agenda