Bezinningszondagen Advent 2020 Genade en nieuwe geboorte

Op 13-12-2020 in HUIJBERGEN

Ter voorbereiding op kerstmis, zijn er drie bezinningsdagen, met als centraal thema: “Met lege handen”. Meer dan ooit hebben we in de afgelopen maanden ervaren hoe kwetsbaar we zijn. De Coronacrisis laat ons tegen de grens van de maakbaarheid lopen. We blijken met lege handen te staan. Advent, tijd om met lege handen een nieuwe geboorte tegemoet te treden.

Bezinningszondagen Advent 2020
Met lege handen
29 november – 6 december – 13 december
Broederhuis Ste.-Marie Huijbergen 
 
 

Centrale thematiek

Ter voorbereiding op kerstmis, zijn er drie bezinningsdagen, met als centraal thema: “Met lege handen”. Meer dan ooit hebben we in de afgelopen maanden ervaren hoe kwetsbaar we zijn. De Coronacrisis laat ons tegen de grens van de maakbaarheid lopen. We blijken met lege handen te staan. Advent, tijd om met lege handen een nieuwe geboorte tegemoet te treden.
 
 

Zondag 29 november

Overgave in vertrouwen
Franciscus lege handen brs Huijbergen
Er is een parallelle wereld tussen die van de tekstdichters waaraan cantateteksten werden ontleend en die waarin wij nu leven. Toen waren er de pestepidemieën, de 30-jarige oorlog, de vele ziektes nog los van de pest, nu is het de Covid-19 pandemie die de wereld in haar greep houdt. Wanneer het besef doordringt dat de mens niet onaantastbaar is, valt hij vaak terug op het geloof in God en zoekt daar troost en steun. Het maakt dan niet uit of je protestant of katholiek bent: menselijke existentiële angst overstijgt die scheidslijn. Ook vandaag zien we dat. En we kunnen troost en inspiratie vinden in het geloof van onze voorouders.
Hiervoor gaan we in de komende Advent te rade bij 2 cantates van J. S. Bach In allen meinen Taten (BWV 97) en Was Gott tut das ist wohlgetan (BWV 100).
Inleider: Broeder Theo Eijkhoudt
 
 

Zondag 6 december

De lege handen van Franciscus
Franciscus lege handen brs Huijbergen
Zondag 6 december wordt gereflecteerd op de lege handen van Franciscus. Dergelijke handen zouden symbool staan voor weerloosheid, een woord dat, net als kwetsbaarheid, niet te vinden is in zijn geschriften. Als we aan Franciscus denken dan ligt het al eeuwen voor de hand om ‘lege handen’ zonder meer te verbinden met armoede. Toch zijn dit geen sleutelwoorden voor Franciscus’ religieuze identiteit. 
Hét sleutelwoord bij hem is namelijk nederigheid en juist dat woord ontbreekt spijtig genoeg in de regels en professieformules van minderbroeders en clarissen. Hun sleutelwoorden zijn gehoorzaamheid, zonder eigendom en kuisheid geworden; terwijl tertiarissen zonder eigendom vervangen door armoede. Hoe verhouden die drie woorden (of geloften, hb) zich tot Franciscus’ nederig volgen van zijn Heer?
Inleider: Hubert Bisschops ofs
 

 

Zondag 13 december 

Genade en nieuwe geboorte
Franciscus Overgave in vertrouwen
Wanneer wij ons in de advent voorbereiden op de geboorte van Christus, dan lijkt het toch vooral te gaan om de geboorte, of incarnatie van Christus in ons eigen persoonlijke leven. Wij worden niet uitgenodigd om in aanbidding op te zien naar Christus. We worden niet kleingehouden, maar in en door Hem worden we uitgenodigd om te doen wat hij heeft gedaan: met lege handen dienaar worden van de meest kwetsbare mensen. Door de geboorte van Christus in ons worden we beeld van God die zich laat kennen als genadig en vol liefde. 
 
Inleiders: br. Nico Boere en Franck Ploum
 
 
Inschrijven
franck@abcfh.nl  
receptie broederhuis: 0164 – 642 650
(uiterlijk donderdag voorafgaand i.v.m. maaltijd voorbereiding)
 
Informatie
Br. Bram Hommel – bram@abcfh.nl 
Franck Ploum – franck@abcfh.nl  / 06-48713792 
 
Meer informatie vindt u in bijgaande folder
 
www.broedersvanhuijbergen.nl

Terug naar de agenda Terug naar de agenda