Bijeenkomsten Bēt Drāshā – Oosters christelijk Leerhuis najaar 2020

Op 17-9-2020 in DEN BOSCH

Bēt Drāshā neemt voor zijn bijeenkomsten in het najaar van 2020 een boek als uitgangspunt. Wegens de coronacrisis was het niet mogelijk een reader samen te stellen. Wij zullen het boek Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant: één geloof lezen. De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof. Het is een boek, gezamenlijk geschreven door een protestant en een katholiek.

Het boek legt de geloofsbelijdenis uit die in vrijwel alle kerken ter wereld geaccepteerd wordt. De geloofsbelijdenis van Nicea/Constantinopel is een tekst die werd vastgelegd op twee concilies (325 en 381) in het christelijke Oosten. Het boek behandelt echter niet het christelijke Oosten op een centrale manier, wel een enkele keer op onderdelen. Tijdens het lezen van het boek zullen we proberen extra teksten ernaast te leggen die uit de Oosterse Orthodoxie stammen.
We lezen de te behandelen gedeelten van het boek steeds thuis, die dan op de avond zelf worden besproken. Het boek gaat zowel in op de geschiedenis als op de vraag: wat kan het betekenen voor ons?
 
Locatie: Grote Kerk (Protestantse Gemeente ’s-Hertogenbosch), Kerkstraat 20, 5211 KG
’s-Hertogenbosch (in centrum: bereikbaar met auto, bus of vanaf station te voet).
Data: vijf donderdagavonden 17 september, 8 oktober, 29 oktober, 19 november en 10 december.
Tijd: 19.45-22.15 uur.
Kosten: € 60,-- (incl. koffie/thee).
 
Benodigdheden: Wij geloven. Rooms-katholiek en protestant: één geloof. De geloofsbelijdenis
van Nicea/Constantinopel uitgelegd door Bram van de Beek en Herwi Rikhof.
KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht 2019. Dit boek dient u zelf te voren aan te schaffen. Wij
verzoeken u te wachten met aanschaf totdat u bericht hebt gekregen dat het leerhuis 2020 zeker
doorgang zal vinden.
Opgeven (max. 17 deelnemers): secretariaat@oecumene.nl. U ontvangt bij opgave een factuur.
Bēt Drāshā-team: ds Paul van der Waal, Aline Verbaas en Leo van Leijsen

Terug naar de agenda Terug naar de agenda