Boekpresentatie Spiritueel Moederschap

Op 22-2-2020 in HEESWIJK

In Augustinus’ zoektocht naar innerlijke vrede spelen twee vrouwen een belangrijke rol. Zijn moeder Monnica, die hem vertrouwd maakt met het christelijk geloof, en zijn vriendin met wie hij een duurzame relatie heeft en die de moeder is van zijn zoon. In zijn Belijdenissen brengt Augustinus zijn moeder in verband met het geestelijk leven, terwijl hij de relatie met zijn partner associeert met seksualiteit en zondigheid.

Spiritueel moederschap
Spiritueel moederschap
Twee vrouwen in het leven van Augustinus 
 
Kitty Bouwman
 
Op basis van haar geprezen proefschrift schreef Kitty Bouwman dit boek voor een breder publiek, waarin zij haar vernieuwende visie op Augustinus beschrijft. Het spirituele moederschap blijkt een sleutelrol te spelen bij Augustinus’ inwijding in het geheim van God. In het moederschap van de twee belangrijkste vrouwen in zijn leven komt een dimensie aan het licht die tijd en ruimte overstijgt en raakt aan God.
 
Dr. Kitty Bouwman (1957) werkt als geestelijk begeleider en verzorger. Ze doceert spiritualiteit aan diverse opleidingen en is hoofdredacteur van Herademing, oecumenisch tijdschrift voor mystiek en spiritualiteit. Daarnaast werkt ze aan een vervolgonderzoek naar het spirituele moederschap bij Hildegard van Bingen in Nijmegen. 
 
Presentatie:
Op zaterdag 22 februari om 14.30 uur vindt de boekpresentatie plaats in de Abdij van Berne, m.m.v.
-       Prof. dr. Peter Nissen, hoogleraar Spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit,
-       Dr. Nienke Vos, universitair docent Vroeg Christendom aan de Vrije Universiteit.
 
Aan het einde van de presentatie signeert de auteur haar boek in de boekhandel.  
Toegang vrij, reserveren op: activiteiten@bernemedia.com
 
 
 

Terug naar de agenda Terug naar de agenda