Beleidmedewerkersdag

Op 19-3-2020 in VEGHEL

De KNR organiseert voor de zestiende maal een ontmoetingsdag voor beleidsmedewerkers van religieuzen instituten. Thema dit jaar: Omgaan met verschillen.

Dit is ook het Jaarthema van de KNR. De vraag hierbij is hoe we omgaan in onze congregaties en instituten met de verschillen tussen de oude en jonge generatie religieuzen, met culturele verschillen tussen buitenlandse en Nederlandse religieuzen, of meer alge­meen de verschillen tussen leken en religieuzen.

Alfred Maussen over het SARA-model

Het ochtendprogramma wordt verzorgd door drs. Alfred Maussen. Hij is werk­zaam als adviseur strategisch management en ontwikkelde het SARA-model, een methodiek waarmee ondernemingsplanning snel en overzichtelijk kan worden ge­toetst aan de missie en visie van een organisatie. Voor (en met) de Fraters CMM paste hij dit ‘business’-model aan voor toepassing in een religieuze congregatie. Vanuit deze samenwerking met de fraters heeft hij zelf ervaren hoe het is om als ‘leek’ te werken met ‘religieuzen’, en tevens zoekt hij samen met de fraters naar een manier om juist dit SARA-model in te zetten bij het omgaan met verschillen

Groepsgesprekken

In de middag bezinnen we ons in subgroepen aan de hand van richtvragen op het thema en koppelen dit plenair terug. Dit gebeurt onder aansturing van Tom Boesten en Erica Op ’t Hoog, stafmedewerkers van de KNR en initiatiefnemers van de werkgroep “Omgaan met verschillen”.

Programma

 • 10.00-10.30 uur: Inloop, koffie, thee
 • 10.30-11.00 uur: Kennismakingsrondje, belangrijkste agendapunten in RI
 • 11.00-11.30 uur: Inleiding Alfred Maussen “Omgaan met verschillen”
 • 11.30-11.45 uur: Koffie/Thee
 • 11.45-12.30 uur: Vervolg op de Inleiding
 • 12.30-13.30 uur: Lunchpauze
 • 13.30-13.45 uur: Introductie richtvragen door Tom en Erica
 • 13.45-14.30 uur: Gesprek in subgroepen
 • 14.30-14.45 uur:  Koffie/Thee
 • 14.45-15.30 uur:  Terugkoppeling, w.v.t.t.k. en nieuwe afspraken
 • 15.30-16.00 uur:  Bezoek Erfgoedhal zusters Franciscanessen van Veghel

Praktische informatie

 • Tijd  donderdag 19 maart 2019, 10.30-16.00 uur 
 • Locatie: Zusters Franciscanessen van Veghel, Meester van Coothstraat 9, 5461 AC Veghel
 • Aanmelden: voor 10 maart via n.v.bergen@knr.nl

          

Terug naar de agenda Terug naar de agenda