Ontmoetingsdag 2019

Op 7-12-2019 in NIJMEGEN

Op deze ontmoetingsdag komen aspecten van gemeenschapsvorming aan bod met aandacht voor de menselijke en praktische aspecten.

Geloofsgemeenschap = groeien aan elkaar?!

 

Hoe verbondenheid kan groeien

door te delen in elkaars geloof, in liefde en vriendschap. 

 

Ontmoetingsdag 2019

We hebben allemaal te maken met gemeenschapsvorming zoals gezin, familie, vrienden, buurt, vereniging. We bewegen ons in groepsverband: op school, op het werk, in de geloofsgemeenschap.
 
In deze tijd van individualisering is er behoefte aan nieuwe vormen van (geloofs-)
gemeenschap. We hebben de ander nodig om te kunnen groeien in liefde en verbondenheid, en om met inzet en overgave gezamenlijke doelen te kunnen bereiken. 
 
's Morgens gaat pater Pierre Paul Walreat, kruisheer en Augustinuskenner, in op de visie van Augustinus op gemeenschapsleven en op de manier waarop we vandaag de dag geïnspireerd kunnen worden.
 
's Middags gaan we op interactieve wijze op zoek naar kansen en valkuilen bij gemeenschapsvorming in geloofsverband. Hoe kunnen we bouwstenen aandragen of bouwstenen zijn?
 
 
Locatie:  Boskapel, Graafseweg 276  Nijmegen
 
Opgeven deelname: vóór 1 december via:
          info@boskapel.nl
          info@kapelgemeenschap.nl of
          info@augustijnsverband.nl
 
Kosten deelname: richtprijs € 20,-, inclusief lunch/koffie/thee/drankje
U kunt het bedrag overmaken naar bankrek.nr.  NL84TRIO 0379391716
ten name van Stichting Augustijns Verband, Nijmegen
 
 
Deze ontmoetingsdag is tot stand gekomen in samenwerking met
Stadsklooster Mariken, Landelijk netwerk Augustijns Verband en Kapelgemeenschap Ter Linde in Uden.
 
Meer informatie over de ontmoetingsdag vindt u hier
 

Terug naar de agenda Terug naar de agenda