Presentatie bundel Werven en derven.

Op 13-12-2019 in NIJMEGEN

Deze middag wordt georganiseerd rond de presentatie van de bundel Werven en derven. De financiële grondslag van kloostergemeenschappen in de Lage Landen. Deze publicatie kwam tot stand naar aanleiding van het gelijknamige colloquium dat stichting Echo in 2016 organiseerde.

Het programma van de middag ziet er ook als volgt uit:   
 
14.00-14.05: ontvangst door Joep van Gennep (voorzitter) 
14.05-14.15: inleiding door M-Antoinette Willemsen
14.15-15.00: lezing Erik Sengers 'Vier Norbertijnen van Berne en het kapitaal'. Daarna kort gelegenheid voor vragen.
15.00-15.05: filmfragment 'zakgeld' van de zusters van Veghel door Jeroen Neus 
15.10-15.25: theepauze 
15.30-16.00: Vefie Poels over de Brenninkmeijers met daarna kort gelegenheid voor vragen 
16.00-16.10: Cees Willemsen geeft toelichting op vooronderzoek naar het Kansfonds 
16.15-16.45: forumdiscussie Kansfonds mmv Maarten v / d Bos en Eduard Kimman 
16.45-17.30: afsluiting met borrel en hapjes
 
Plaats: Universiteitsbibliotheek zaal 01.05d, Radboud Universiteit Nijmegen, Erasmuslaan 36, 6525 GG Nijmegen. 
Toegang gratis.  
Aanmelden voor 9 december via info@kdc.ru.nl of via 024-3612457. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terug naar de agenda Terug naar de agenda