Op zoek naar geloofwaardige identiteit. Oecumenelezing 2020

Op 17-1-2020 in UTRECHT

Religie in Nederland verandert, ook de christelijke traditie. Dat roept de vraag op wat christelijke identiteit is, in 2020 en daarna. Kun je in Nederland nog wel christen zijn? Is het land niet veel te liberaal en teveel in reli-stress? En bovendien: Is alle identiteit niet juist afgeschaft in Christus, in wie volgens Paulus ‘geen Joden of Grieken, slaven of vrijen, mannen of vrouwen’ meer zijn? (Galaten 3: 28) Dus waarom zou je het eigenlijk nog over identiteit willen hebben? Nederland is toch een inclusief land en iedere kerk toch open en gastvrij? Tegelijkertijd laten identiteitspolitiek in de maatschappij en heftige discussies in kerken over cultuur, sekse en vrijheid zien dat ook in het inclusieve Nederland met zijn open en gastvrije kerken identiteiten wel degelijk een rol spelen. En religie verdwijnt niet, ook de kerken niet, maar veranderen wel – en hard.

In Christus - en in Nederland
Op zoek naar geloofwaardige identiteit
 
Religie in Nederland verandert, ook de christelijke traditie. Dat roept de vraag op wat christelijke identiteit is, in 2020 en daarna. Kun je in Nederland nog wel christen zijn? Is het land niet veel te liberaal en teveel in reli-stress? En bovendien: Is alle identiteit niet juist afgeschaft in Christus, in wie volgens Paulus ‘geen Joden of Grieken, slaven of vrijen, mannen of vrouwen’ meer zijn? (Galaten 3: 28) Dus waarom zou je het eigenlijk nog over identiteit willen hebben? Nederland is toch een inclusief land en iedere kerk toch open en gastvrij? Tegelijkertijd laten identiteitspolitiek in de maatschappij en heftige discussies in kerken over cultuur, sekse en vrijheid zien dat ook in het inclusieve Nederland met zijn open en gastvrije kerken identiteiten wel degelijk een rol spelen. En religie verdwijnt niet, ook de kerken niet, maar veranderen wel – en hard.
 
De jaarlijkse oecumenelezing belicht de vraag naar (christelijke) identiteit vanuit drie invalshoeken.
 
Oecumenische lezing 2020
Mirella Klomp geeft de aftrap in een eerste lezing. Op grond van nieuw onderzoek laat zij zien hoe christelijke traditie zich presenteert en transformeert in de publieke ruimte. Ze stelt hierbij het voorbeeld van The Passion centraal. Wat je ook van dit mediaspektakel vindt, je kunt eraan aflezen hoe ‘de samenleving’ denkt over nationale en christelijke identiteit.
 
Peter-Ben Smit gaat vervolgens in op twee aspecten van identiteit in vroegchristelijke teksten: gender en beperking. Hij plaatst ze in het spanningsveld van identiteit in Christus en maatschappelijke mainstream en laat zien hoe juist identiteit in Christus ruimte geeft voor een letterlijk creatieve omgang met identiteit.
 
Enis Odaci tenslotte belicht in een column zijn persoonlijke ervaringen met de vragen naar religieuze en culturele identiteit. Hij ondernam de afgelopen anderhalf jaar een reis door het Nederlandse christendom en kwam allerlei varianten hiervan tegen. Dat leverde veel vergelijkingsmateriaal op met zijn eigen geloof, de islam. Hij zal vertellen over schurende en inspirerende momenten.
 
De jaarlijkse Oecumenelezing vindt in 2020 plaats op 17 januari, in de Geertekerk in Utrecht. Aanvang 15.00 uur. Aanmelden: rvk@raadvankerken.nl
 
Meer informatie over de Oecumenelezing vindt u hier

Terug naar de agenda Terug naar de agenda