Salarisinformatiemiddag

Op 6-12-2019 in 'S HERTOGENBOSCH

De KNR organiseert in nauwe samenwerking met de SDB-groep, een informatiebijeenkomst betreffende veranderingen in de salaris- en personeelsadministratie

Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de actualiteiten in de loonheffeningen en de wijzigingen in de sociale zekerheid. In het bijzonder zal aandacht worden besteed aan de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) die in januari 2020 in zal gaan.

Vanaf 13.00 uur ontvangst met koffie en thee. Het programma zal van 13.30 uur tot ongeveer 16.30 uur duren.

 

Terug naar de agenda Terug naar de agenda