Dialoogmiddag voor de meest vitale religieuze instituten

Op 6-12-2019 in 'S HERTOGENBOSCH

Jonge religieuzen vertellen over hoe zij omgaan met verschillen en gaan daarover in gesprek met Hogere Oversten.

Op 17 januari 2019 hebben wij in Tilburg een dialoogmiddag georganiseerd voor Hogere Oversten en vertegenwoordigers van de meest vitale Religieuze Instituten. Toen stonden onze toekomstperspectieven en de relatie tussen oudere en jongere generaties centraal.