Thema Wonden tonen, aanraken en helen

Op 26-4-2020 in BOXMEER

Bezinningsweken 2019-2020

Uitgangspunt is de theologie van Tomás Halík, de Tsjechische priester en hoogleraar. Hij schreef het boek ‘Raak de wonden aan’ en neemt daarin het verhaal van de ‘ongelovige’ Thomas tot leidraad. Thomas die pas gelooft als hij de wonden van Jezus aanraakt. In de verrezen en gewonde Christus verschijnt God als een gewonde en meelijdende God. Deze God licht op waar mensen lijden. Het is een aansporing om Gods handen te zijn en te helpen verlichten.  Er wordt gezocht naar verbinding met de eigen ervaring rond dit thema: het tonen van je kwetsbaarheid, het aanraken van de wond van de ander, de mogelijkheid tot heling en verlichting.
 
 
In het landelijk vormingshuis worden vier bezinningsweken aangeboden. Meer informatie vindt u hier
 
 

Terug naar de agenda Terug naar de agenda